Evropski poslanec Franc Bogovič: Slovenščini moramo posvečati prav posebno skrb

Ljubljana, 31. oktober 2014 ? ?Dan reformacije nas vsakokrat opozori na začetke slovenstva s slovenskim knjižnim jezikom in na skrb, ki jo moramo posvečati, da se bo naš jezik razvijal in ohranjal. Vsem Slovenkam in Slovencem zato želim prijeten praznik, ki naj poteka v znamenju slovenske besede, knjige, ogleda predstave ali muzejske zbirke,? ob Dnevu reformacije vošči predsednik SLS Franc Bogovič.

Dan reformacije obeležuje začetek slovenstva, in nas opominja, da je prav naš jezik ena izmed poglavitnih stvari, ki naš narod dela slovenski. Poleg Katekizma in Abecednika prva v slovenskem jeziku napisana knjiga, Cerkovna ordninga se je letos z znotrajjezikovnim prevodom v sodobno knjižno slovenščino preimenovala v Cerkveni red. Nedavno smo dobili tudi dolgo pričakovan prenovljen Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je z drugimi slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU prosto dostopen tudi na spletu. ?S ponosom moramo spremljati takšne dosežke, ki skrbijo za ohranitev in spodbujajo razcvet slovenščine,? dodaja predsednik SLS in evropski poslanec Franc Bogovič, ko poudarja, da je slovenščina na začetku 21. stoletja ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo s 1. 5. 2004 dobila status enega od uradnih jezikov EU.