Franc Bogovič: Energetsko potratne stavbe so izziv za EU

Ljubljana, 2. december 2016 – »Energetsko potratne stavbe so izziv za EU,« je bila tema, na katero je spregovoril evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) ob evropskem dnevu »Renovate Europe 2016« na dogodku »Prenovimo Slovenijo«, ki sta ga gostila Slovenski gradbeni grozd – GIZ in Informativna pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v novih prostorih Hiše EU v Ljubljani.

 

Dogodek je nastal v podporo pobudi Prenovimo Evropo (Renovate Europe), ki se zavzema za saniranje zgradb v EU v smeri višje energetske učinkovitosti. Več kot 90 evropskih poslancev se je že podpisalo pod iniciativo, med drugim tudi Franc Bogovič. Cilj pobude je zmanjšanje energetskih potreb v zgradbah za 80 % do leta 2050, z dvigom povprečne stopnje letne obnove zgradb v EU na 3 % do leta 2020, s spodbujanjem temeljitih sanacij (deep renovation) ter oblikovanjem in vzpostavitvijo zakonskih okvirov za doseg omenjenih ciljev.

 

Bogovič je na začetku svojega nagovora predstavil možnosti za financiranje projektov energetske učinkovitosti, ki jih ponuja Evropska unija. Evropa je namreč zaradi svojega geo-strateškega položaja, ko več kot polovico energetskih potreb zagotovi iz uvoza, odločena ostati vodilna svetovna sila na področju varovanja okolja in prizadevanja za učinkovito rabo energije. EU tako v prihodnjih letih prek različnih finančnih instrumentov, tako investicijskega sklada EFSI kot kohezijskih in regionalnih skladov, namenja več sredstev za projekte učinkovite proizvodnje, transporta in porabe energije ter energetske prenove zgradb.

 

Predstavil je tudi svoje lastne izkušnje iz časov njegovega dolgoletnega županovanja v Občini Krško, kjer so zagotovili sredstva za sanacijo javnih zgradb, kot so šole in vrtci, ter pričeli z uvajanjem alternativnih energentov, kot sta lesna biomasa in zemeljski plin. Rezultat dela, ki je bil nagrajen tudi s priznanjem energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji, se kaže tudi v stanovanjskem sektorju, saj so v zadnjih treh letih energetsko sanirali 20 odstotkov oz. več kot 400 stanovanjskih enot v upravljanju stanovanjskega podjetja Rudar Senovo.

 

Pobudo »Prenovimo Evropo« je Bogovič opisal kot ambiciozno, a ne nedosegljivo. Po njegovem lahko Slovenija in Evropa s takšnim projektom računata ne samo na prihranke v potrošnji, ampak tudi na odpiranje novih delovnih mest, razvoj znanja in tehnologij ter zmanjšanje emisij.

 

Dogodek »Prenovimo Slovenijo« je vodil Andro Goblon iz Slovenskega gradbenega grozda, poleg Bogoviča pa so sodelovali še dr. Marjana Šijanec Zavrl iz Gradbenega inštituta ZRMK, Barbara Škraba Flis iz Inženirske zbornice Slovenije in arhitekt ter projektant Marko Kramar. Ob tehničnih, finančnih in organizacijskih pomislekih so sodelujoči pri gradnji in sanaciji zgradb izpostavili še pomen arhitektov in projektantov. Ravno celoviti projekti, kar lahko v stopnji projektiranja zagotovijo zgolj kvalificirani snovalci, namreč pomenijo res dovršeno energetsko učinkovito gradnjo, ki na dolgi rok prinaša nižje stroške obratovanja in vzdrževanja.

 

Posnetek nagovora na dogodku si lahko ogledate v nadaljevanju: