Franc Bogovič na konferenci »Izzivi digitalizacije slovenskih občin 2021«

Koprivnica, 7. januar 2021 – Na spletni konferenci »Izzivi digitalizacije slovenskih občin 2021«, ki je potekala v organizaciji IPM digital, je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) predstavil vizijo digitalizacije podeželskih območij v Sloveniji in Evropi. Na dogodku so poleg evropskega poslanca sodelovali še dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem, Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina, dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja 4PDIH, in Jurij Dolžan z Ministrstva za javno upravo RS, vodil pa ga je dr. Domen Kos z IPM digital. 

 

Bogovič je v pričetku predstavil stanje pokritosti s širokopasovnimi povezavami v EU, kjer so vidne razlike tako med različnimi državami članicami kot med mesti in podeželjem, kjer je slednje v izrazitem zaostanku. Glede navedenega je z ostalimi sodelujočimi delil svoje izkušnje kot župan Krškega, saj občine, po mnenju sodelujočih na razpravi, nosijo poglavitno breme pri zagotavljanju pokritosti s širokopasovnimi povezavami. Tako so v času njegovega mandata v Občini Krško za vzpostavitev optičnega omrežja uspešno pridobili 6,4 milijona EUR evropskih sredstev. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je digitalizacija podeželja v EU prepoznana kot ena od ključnih razvojnih nalog, kar je vidno tudi iz nagovora predsednice komisije Ursule von der Leyen in zadolžitev komisarke za demografijo Dubravke Šuice, ki obsega tudi usklajevanje dela na področju dolgoročne vizije za podeželje, vključno z učinki demografskih sprememb na povezljivost in dostop do storitev. 

 

Glede izzivov digitalizacije se je strinjal z ostalimi sodelujočimi, da je za uspešen prehod v digitalno družbo nujna najširša pokritost s širokopasovnimi povezavami, dvig ravni digitalne pismenosti ter – predvsem s pogleda občin – spodbujanje investicij zasebnih gospodarskih subjektov. Glede svojega nadaljnjega dela na področju digitalizacije podeželja in projekta pametnih vasi je Bogovič povabil k sodelovanju na nastajajoči platformi za pametne vasi, kjer bodo predstavljene slovenske dobre prakse in vodilni deležniki s področja pametnega razvoja in digitalizacije podeželja. Platforma bo namenjena povezovanju in osveščanju o možnostih in priložnostih pametnega razvoja, zagnana pa naj bi bila predvidoma v mesecu februarju.

 

V debati je bila izpostavljena tudi korona kriza, ki je zaznamovala način dela v preteklem letu. Sodelujoči so se strinjali, da je digitalna osveščenost v času krize dobila pospešek, Bogovič pa med pozitivnimi učinki vidi tudi življenje na podeželju: »Na koncu smo v času korona krize lahko spoznali, da je bivanje na podeželju privilegij, kar lahko potrdim po mesecih dela od doma.«

 

Posnetek dogodka: