Franc Bogovič o slovenskem Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike 2023 – 2027

Cerklje na Gorenjskem, 21. julij 2021 – Na posvetu o slovenskem Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike 2023 – 2027 (SN SKP), ki je v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS potekal v Cerkljah na Gorenjskem, je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) predstavil svoje poglede na predlagan dokument. SN SKP predstavlja osnovni programski dokument razvoja slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in podeželja v naslednjem večletnem finančnem obdobju EU, končno verzijo dokumenta pa mora ministrstvo predati Evropski komisiji do konca leta.

Franc Bogovič je pozdravil kakovostno razpravo sodelujočih navkljub slabši udeležbi, ki je po njegovem mnenju žal odraz želje kmetov po oblikovanju njihove prihodnosti. Prvenstveno je izpostavil, da je denarja iz namenskih skladov EU realno manj kot v preteklem obdobju, hkrati pa bo pri pripravi dokumentov treba upoštevati tudi okoljsko komponento in strategije EU, kot je npr. »Od vil do vilic«, ki pomenijo več omejitev, npr. manj rabe pesticidov in gnojil.

Ob predstavitvi slovenskega SN SKP je spregovoril o nekaj na razpravi najbolj vročih temah, kot je predlagana ukinitev zgodovinskih plačilnih pravic. S predlogom se je strinjal, saj po njegovem ne odražajo več stanja iz leta 2006, hkrati pa jih koristijo tudi osebe, ki se s kmetovanjem ne ukvarjajo. Izrazil je tudi pomisleke ob predlagani razporeditvi sredstev iz I. stebra SKP v II. v višini 150 milijonov EUR, saj je predlog preveč pavšalen in bi bila lahko sredstva kvečjemu prerazporejena po potrebi po določenih intervencijah. Ob tem se je dotaknil še ostalih točk, kot so podpora mladim kmetom ter problematika zveri, ob subvencijski politiki pa je povedal, da se o uvedbi kapice za maksimalna izplačila še razpravlja.

Kot eno izmed prednostnih nalog SN SKP je navedel tudi podporo sodelovanju med kmeti, saj je tudi sam v dosedanjem delu v Evropskem parlamentu vseskozi podpiral povezovanje v Organizacije proizvajalcev, ki bi omogočile črpanja dodatnih sredstev.

Na koncu je poudaril, da so del nove SKP tudi Pametne vasi, ki na prihodnost podeželja ne gledajo samo skozi oči kmetijstva, ampak širšega razvojnega koncepta. V luči s strani Evropske komisije predlagane Dolgoročne vizije za podeželska območja pa je o slovenskem podeželju povedal, da smo konec koncev lahko zelo ponosni na stanje policentričnega razvoja, ne smemo pa zaspati na lovorikah. Slovenija bi namreč lahko bila pilotna država za razvoj novih konceptov, ki bi kmetovanje in življenje na podeželju naredila bolj privlačna za vse generacije.