Franc Bogovič ob 10. obletnici Zveze lastnikov gozdov Slovenije

?Lastniki gozdov opravljajo veliko in pomembno eko-socialno vlogo.?

Ljubljana, 5. maj 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je danes udeležil slovesnosti ob 10. obletnici ustanovitve Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ki je potekala v prostorih Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani.

 

Na uradni slovesnosti so prisotne, poleg predsednika zveze Rajka Štefaniča, med drugimi nagovorili še njegov stanovski kolega iz Hrvaške Zdenko Bogović, predsednik Evropske konfederacije lastnikov gozdov Hubert de Schorlemer in evropski poslanec Franc Bogovič.

 

V svojih nagovorih so izrazili zadovoljstvo, da je zveza v zadnjih desetih letih dobro izpolnjevala svoje poslanstvo, ki je: povezovanje zasebnih lastnikov gozdov z namenom zastopanja njihovega interesa in promoviranja trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi.

 

Med problemi in izzivi, s katerimi se bodo morali spoprijeti v prihodnosti, pa so izpostavili sanacijo gozdov po žledolomu in napadu lubadarja, ureditev vprašanja lovskih pravic in koriščenje nelesnega gozdnega potenciala. Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in druge pristojne so naslovili tudi opozorila v zvezi z vladnimi nameni o spremembi zakona o katastrskem dohodku, ki predvideva visok dvig prispevkov.

 

Glede vloge Zveze lastnikov gozdov danes in v prihodnosti je Franc Bogovič v svojem nagovoru občinstvu povedal: ?Lastniki gozdov opravljajo tudi veliko in pomembno eko-socialno vlogo. Zato ni prav, da dohodek od gospodarjenja z gozdom žanjejo drugi. V prihodnosti se bodo morali zato lastniki organizirati tudi v tržni funkciji!?

 

Ob zaključku so prisotni v vrtu Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete posadili spominsko drevo ? gorski javor. Po besedah predsednika zveze je izbira dreva simbolnega pomena, saj je javor medovita rastlina, s tem pa so želeli izraziti podporo slovenskim čebelarjem in njihovi pobudi, da se 20. maj uveljavi kot svetovni dan čebel.

 

Zveza lastnikov gozdov Slovenije vključuje 29 društev s približno 4000 člani. Zastopajo interese več kot 460.000 zasebnih lastnikov gozdov, ki imajo v lasti več kot 75 odstotkov gozdnatih površin v Sloveniji. Zgodovina zveze sega v leto 2001, ko je bilo v Mirni ustanovljeno prvo slovensko društvo lastnikov gozdov. Leta 2006 so se naknadno ustanovljena društva povezala v Zvezo lastnikov gozdov Slovenije, kasneje pa se je ta priključila sestrskim organizacijam v Evropski konfederaciji lastnikov gozdov (CEPF).