Franc Bogovič: Ovire za razvoj energetike v regiji so v pomanjkanju investicijske mentalitete, jasnih strategij in sodelovanja!

Zagreb, 5. december 2016 – Predstavništvi Evropske komisije v Sloveniji in na Hrvaškem sta v Zagrebu priredili investicijsko konferenco o priložnostih, ki jih t.i.  Junckerjev naložbeni načrt prek sklada EFSI in ostalih finančnih inštrumentov ponuja za izvedbo skupnih slovensko-hrvaških projektov na področju energetike. Na konferenci so sodelujoči iz Slovenije in Hrvaške ter predstavniki Evropske komisije in Evropske investicijske banke spregovorili o stanju v regiji in izzivih, ki čakajo obe državi pri izpeljavi novih projektov izboljšave energetske učinkovitosti, gradnji obnovljivih virov energije, dekarbonizaciji in energetski obnovi zgradb.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je vključil v pogovor o energetskem sektorju ter povedal, da poleg potenciala za razvoj v regiji vidi tudi nekaj temeljnih ovir, ki tranzicijske države zadržujejo pri izpeljavi novih projektov. Po njegovem mnenju slabe izkušnje pri minulih projektih javno-zasebnega partnerstva ustvarjajo okolje, ki je izrazito neprivlačno za zasebne vlagatelje. Prav tako večina držav članic nima jasno zastavljenih dolgoročnih strategij energetskega načrtovanja, regionalno sodelovanje med njimi pa zaostaja v primerjavi z zahodnimi državami v EU.

 

Bogovič je za zaključek na sodelujoče naslovil pobudo, da pričnemo z globokimi spremembami v investicijski mentaliteti, saj bomo le tako ujeli zahod v razvoju in črpanju evropskih sredstev tako v sektorju energetike kot na ostalih področjih.