Franc Bogovič: Večnamenski projekt izgradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi, je primer pozitivnih učinkov energetske izrabe vode in varnosti pred poplavami

Slovenija potrebuje učinkovitejšo protipoplavno zaščito

Ljubljana, 1. december 2014 ? Predsednik SLS in evropski poslanec Franc Bogovič je v petek, 28. novembra 2014, na gradu Rajhenburg v Brestanici sodeloval na okrogli mizi z naslovom Izzivi na področju vodarstva v Sloveniji, ki jo je ob svoji 10. obletnici delovanja organiziralo javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o.  Skupaj z drugimi govorci, ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem, državno sekretarko na Ministrstvu za okolje in prostor RS mag. Tanjo Bogataj ter predsednikom Savske komisije dr. Mitjo Bricljem, direktorjem  Agencije RS za okolje mag. Joškom Knezom ter s strokovnjaki s področja poplavne varnosti, so govorili o ključnih vprašanjih in pomenu učinkovite protipoplavne zaščite v Sloveniji ter na primeru Spodnje Save pokazali primer dobre prakse.

Predsedniku SLS in evropskemu poslancu Francu Bogoviču je izziv protipoplavne zaščite zelo blizu, saj se je z njim srečal že kot gasilec, ko je pomagal reševati ljudi. Kasneje so v Občini Krško, katere župan je bil, skupaj z drugimi posavskimi občinami s projektnim pristopom ogromno naredili  na področju protipoplavne zaščite z večnamenskim projektom izgradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi, kjer se je ob gradnji hidroelektrarn zgradila tudi vodna, državna in lokalna infrastruktura. To je regiji omogočilo gospodarski zagon, zaradi novih infrastrukturnih pridobitev se je izboljšala kakovost bivanja, rešena je bila tudi poplavna varnost v Posavju. Projekti so bili načrtovani večnamensko in usklajeni tudi s kmetijsko stroko, tako je kmetijskih zemljiščih ob reki Savi omogočeno namakanje. Umeščanje hidroelektrarn na Spodnji Savi je največji projekt, ki se je v zadnjem desetletju v Sloveniji uspešno umestil v prostor in pomeni velik podvig na področju prostorskega načrtovanja. Pri tem so se uspešno uskladili številni interesi sedanjih uporabnikov prostora in interesi novih, razvojnih pobud.

Danes se je slovensko vodarstvo oddaljilo od ljudi in lokalni skupnosti. Franc Bogovič je poudaril, da ?slovenskih  avtocest nikoli ne bi bilo, če ne bi imeli DARS.  Slovenskih voda ne bomo spravili v red, dokler ne bomo imeli gospodarja slovenskih voda, ki bi reorganiziralo slovensko vodarstvo, Slovenija pa si  to zasluži.?

?Veseli me odločitev Vlade RS v tem tednu, da bo vendarle dala več pozornosti, pa tudi sredstev, za področje protipoplavne zaščite oz. slovensko vodarstvo. Možne vire za urejanje tega področja vidim tudi pri kohezijskih sredstvih, sredstvih Evropske investicijske banke (EIB), pa tudi v okviru novega investicijskega paketa, ki ga je pripravila Evropska komisija.  Poudarjam, da se 1 evro vložka v protipoplavno varnost vrne nazaj v višini 7 evrov vrednosti zaščite,? je še dodal Bogovič.

Okrogli mizi sledil na gradu Rajhenburg je sledil slavnostni dogodek ob 10. obletnici delovanja podjetja INFRA, ki se ga je udeležil tudi predsednik vlade RS dr. Miro Cerar. Kot nekdanji dolgoletni župan Občine Krško ter nekdanji minister za kmetijstvo in okolje je Franc Bogovič povzel zaključke okrogle mize in predsedniku vlade prenesel zaključke ter pozive:

  • Slovenija potrebuje učinkovitejšo protipoplavno zaščito.
  • Umiritev reke Save in njen izkoristek energetske rabe je večplasten.
  • Slovensko vodarstvo je treba obravnavati zelo celovito: od pitne vode, do energetske rabe ?
  • Vodarstvo je treba spraviti pod eno streho, namesto sedanje razdrobljenosti po različnih ministrstvih.
  • Slovensko vodarstvo potrebuje enotno organizacijo, podobno kot je DARS za ceste.
  • Reorganizacija vodarstva ponuja priložnosti za celo vrsto izzivov, tudi za nova delovna mesta, zelena delovna mesta ?
  • Z dobrim gospodarjenjem in s pomočjo sredstev z različnih proračunskih postavk, kohezijskimi sredstvi in tudi novim investicijskim paketom Evropske komisije je možno učinkovito reorganizirati slovensko vodarstvo.

?Podjetje INFRA in večnamenski projekt izgradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi sta primera, kako se takega projekta lotiti, in predvsem, kakšne pozitivne učinke ima poleg energetske izrabe vode tudi na varnost pred poplavami,? je povzel Franc Bogovič, to pa so ob robu okrogle mize med drugimi izpostavili tudi na dogodku prisotni župan Občine Krško mag. Miran Stanko, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in župan Občine Brežice Ivan Molan.

Fotografije z dogodka si lahko ogledate tukaj.