Franc Bogovič za TV AS na sejmu AGRA: »Prihodnost je v povezovanju in sodelovanju«

Gornja Radgona, 21. avgust 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je za Televizijo AS,  lokalno – regionalno televizijo v Pomurju, na največjem regionalnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA povedal, da je Pomurski sejem odlična priložnost za srečevanje in povezovanje ljudi, hkrati pa za oceno stanja in usmeritve slovenskega kmetijstva v prihodnje.

 

V intervjuju je Bogovič povzel sodelovanje na sejemskem posvetu o povezovanju v kmetijstvu, ki je potekal v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije (ČZS). Bogovič je na posvetu predstavil projekt združevanja slovenskih zelenjadarjev in sadjarjev v organizacije proizvajalcev (OP), ki poteka po zgledu uspešnih zgodb  iz Nizozemske, Južne Tirolske in v Belgije. Kot vzornega je izpostavil še projekt mladih prevzemnikov kmetij, ki bodo po njegovem v naslednjih letih krojili prihodnost in razvoj slovenskega kmetijstva. Predstavil je tudi svoja prizadevanja, da bi slovenskim pridelovalcem in deležnikom v kmetijsko-živilskem sektorju razširil znanje z organiziranjem strokovnih ekskurzij po razvitejših evropskih regijah.

 

Bogovič je opozoril na izzive, ki jih prinaša prihodnost, kot na primer možnost ponovnega gojenja in predelave sladkorne pese v Sloveniji po sprostitvi kvot v letu 2017. To prinaša tudi možnost vpeljave novih metod in tehnologij na področju pridelave bio-goriv in kemične industrije, hkrati pa ponuja izziv v povezovanju: »Stopiti moramo skupaj in se povezati. Sodelovati moramo v dobrem in v slabem ter vzpostaviti dolgoročen odnos, kjer bi poleg kmetijstva sodelovala tudi kemična industrija in energetika. Tu so priložnosti, ki jih zajema t. i. filozofija krožnega gospodarstva, ki je na agendi Evropske komisije. Ta namenja sredstva tudi za ta namen.«

 

Glede prihodnosti lokalnih proizvajalcev v Pomurju, ki jih je letos prizadela nizka cena poljščin, je Bogovič za eno izmed rešitev izpostavil velik potencial za gradnjo namakalnih sistemov in razvoj t. i. kratkih verig, ki zmanjšujejo pot od pridelovalca do potrošnika. Dotaknil se je tudi vprašanja slovenskih gozdov, kjer je izrazil dvome v način reševanja, ki ga ponuja Vlada RS z državnim podjetjem ter izpostavil problem neorganiziranega in razdrobljenega pristopa zasebnih lastnikov ob napadu lubadarja.

 

Intervju s Francem Bogovičem (SLS/EPP) za TV AS na sejmu AGRA 2016, ki je bil prvič predvajan v posebni sejemski oddaji Sejemski utrip 22. avgusta 2016: