Inovacije in raziskave naj se unovčijo tudi v novih delovnih mestih in v hitrejšem razvoju EU

Strasbourg, 13. junij 2017 – »Program Obzorje 2020 je ob programu Erasmus zagotovo eden najpomembnejših in najuspešnejših programov, saj gre za vlaganje v ljudi,« je na včerajšnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta na temo ocene izvajanja programa Obzorje 2020 poudaril evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Obzorje 2020 je največji raziskovalni program na svetu, ki je nastal v okviru ciljev strategije Evropa 2020. Nanj še posebej vplivata gospodarska kriza in deindustrializacija Evrope, zato se prednostno poudarja pomen inovacij, dviga konkurenčnosti, krepitve sodelovanja malih in srednjih podjetij ter odličnosti. »S programom Obzorje 2020 vlagamo v inovacije in v raziskave. Želel bi si, da bi bilo vlaganje v program ambicioznejše, da bi države dosegale to, kar dosegajo Danska, Švedska, Finska in druge, ko 3 % BDP-ja predstavlja vlaganje v raziskave, najrazvitejše svetovne države pa vlagajo še več,« je dodal Bogovič.   

 

»Države bi se morale povezati v različne mreže med seboj in tako področje raziskav in inovacij približati tistim evropskim državam, ki zaostajajo na tem področju. Dobro razvita področja raziskav in inovacij, uspešno sodelovanje raziskovalnih institucij in gospodarstva ter prenos inovacij v nove produkte so osnova za hiter razvoj držav. Principi, ki se danes uporabljajo pri programu Obzorje 2020, so vedno bolj uporabljeni tudi pri pametni specializaciji kot ključnem principu kohezijske politike. Evropa naj inovacije in raziskave, ki jih opravi sama, vnovči tudi v novih delovnih mestih na evropskih tleh in v hitrejšem razvoju Evrope kot celote,« je še poudaril EU poslanec Bogovič.

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o oceni izvajanja programa Obzorje 2020 (plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, 12. 6. 2017):