Kohezijska politika ostaja v središču boja proti pandemiji COVID-19

Bruselj, Ljubljana, 15. december 2020 – Danes je na decembrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju potekala debata o enem od 16 sektorskih predlogov Evropske komisije v okviru svežnja za oživitev gospodarstva, REACT-EU, katerega cilj je odpraviti gospodarske posledice pandemije Covid-19. Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (SLS/EPP) je v svojem govoru v razpravi poudaril,  da gre za še en dokument več, ki dokazuje, da je kohezijska politika že od samega začetka v središču boja proti pandemiji COVID-19. »Današnja nova pobuda je nadaljnji korak za podporo državam članicam pri okrevanju po pandemiji, saj zagotavlja dodatna sredstva za premostitev vrzeli med prvim izrednim kriznim odzivom in dolgoročnim okrevanjem gospodarstva, ki nas čaka v naslednjem večletnem programskem obdobju,« je dejal Bogovič, čigar celotni govor je podan v nadaljevanju spodaj.

 

Predlog REACT-EU želi spremeniti Uredbo o skupnih določbah za kohezijske sklade 2014–2020. Predvideva dodaten proračun (47 milijard EUR) ter določa tudi številna odstopanja od običajnih pravil za kohezijsko financiranje, ki se posebej nanašajo na dodatni proračun za gospodarsko in socialno okrevanje; razširja področje uporabe uredbe na cilj evropskega teritorialnega sodelovanja (ETC); predvideva možnost, da bodo dodatna sredstva na voljo za proračunske obveznosti tudi v letih 2023 in 2024 na podlagi utemeljenih zahtev držav članic; povečuje prožnost v okviru kohezijske porabe; krepi vlogo lokalnih in regionalnih oblasti ter civilne družbe ter izboljšuje zahteve glede komunikacije in preglednosti. Sporazum poudarja še pomen podpiranja ciljev socialne kohezije in podnebja pri okrevanju po krizi in dodaja tudi možnost podpore pobudi za zaposlovanje mladih. Pri tem določa začetno obdobje upravičenosti do virov REACT-EU, in sicer od 1. februarja 2020 dalje in potrjuje, da se operacije, ki jih podpira REACT-EU, lahko izberejo do konca leta 2023.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je sodeloval v današnji debati. Njegovo izjavo podajamo v celoti:

 

»Danes imamo pred sabo še en dokument več, ki dokazuje, da je kohezijska politika že od samega začetka v središču boja proti pandemiji COVID-19. Današnja nova pobuda je nadaljnji korak za podporo državam članicam pri okrevanju po pandemiji, saj zagotavlja dodatna sredstva za premostitev vrzeli med prvim izrednim kriznim odzivom in dolgoročnim okrevanjem gospodarstva, ki nas čaka v naslednjem večletnem programskem obdobju.«

 

Bogovič je v razpravi nadaljeval: »React-EU zagotavlja pošteno in povezano okrevanje, prepotrebno fleksibilnost za države članice pri odločanju o deležu sredstev ter retroaktivni učinek,  saj bodo države lahko opravičevale izdatke, ki so jih zaradi pandemije COVID-19 imele vse od prvega februarja 2020, četudi so ukrepi že dokončani in v celoti izvedeni. Prepričan sem, da bo z namenskim zneskom 47,5 milijarde evrov React-EU nadaljeval in dodatno razširil nujne ukrepe za odzivanje na krizne razmere in sanacijo krize.«

 

Dodal je še: »Pri tem še posebej veseli, da v okviru programa ni vnaprej določene razčlenitve po regijah, kar bo državam članicam omogočilo ustrezno prožnost in usmerjanje sredstev tam, kjer so najbolj potrebna, pri čemer bodo države lahko opravičevale izdatke, ki bodo nastajali do 31. decembra 2023. React-EU predvideva tudi nemoteno in hitro mobilizacijo naložb, brez dodatnih birokratskih pogojev, kot so predhodna pogojenost, zahteve glede tematske koncentracije in okvir uspešnosti. Verjamem, da bo React-EU, z dodatnimi viri k že obstoječim programom kohezijske politike prispeval k zelenemu, digitalnemu in odpornemu okrevanju družbe po COVID-19 krizi.«

 

VIDEO – govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) na decembrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta o svežnju za oživitev gospodarstva, REACT-EU