Kongresa evropskih kmetov 2014 v Bruslju se udeležuje tudi predsednik SLS in evropski poslanec Franc Bogovič

Bogovič: Poudarek o pomenu družinskih kmetij v EU naj se odrazi tudi v Programu razvoja podeželja, ki ga pripravlja Vlada RS

 

Bruselj, 8. oktober 2014 ? Z uvodnima seminarjema o izzivih družinskega kmetovanja in o vzpostavljanju pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v kmetijstvu se je v ponedeljek v Bruslju pričel tridnevni Kongres evropskih kmetov 2014, katerega se  udeležuje tudi predsednik SLS in evropski poslanec Franc Bogovič, ki je v Evropskem parlamentu namestnik v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI). Kongres, ki se bo zaključil danes, že več let pripravlja COPA COGEGA, organizacija, ki združuje evropske kmete in evropske kmetijske kooperative.

Bogovič pozdravlja prioritete, ki so jih kot ključne izpostavili razpravljavci na Kongresu: krepitev notranjega trga EU, krepitev prehrambnih verig, kakovostnejše raziskave in razvoj v kmetijskem sektorju, podpora mladim prevzemnikom kmetij, promocija prehrambnih izdelkov v tretjih državah itd. ?Pozivi po večji enotnosti pri doseganju teh ciljev, predvsem pa osredotočanje na tisto, kar povezuje evropsko kmetijstvo, je zagotovo aktualni izziv, ki se mu moramo evropski kmetijci in evropska kmetijska politika posvetiti z vso energijo,? pravi Bogovič, ki pozdravlja tudi poziv Aivarsa Lapinasa, da nas mora kmetijstvo povezovati, a hkrati opominjati na našo kulturo ter na to, od kod prihajamo.

?Pričakujem tudi, da se bo na Kongresu evropskih kmetov 2014 izpostavljeni poudarek o pomenu družinskih kmetij v EU odrazil tudi v Programu razvoja podeželja, ki ga pripravlja Vlada RS,? Bogovič še izraža pričakovanja do nove vlade dr. Mira Cerarja. 

 

Na kongresu sodeluje približno 600 udeležencev iz Evrope, ZDA in ostalih držav, ki prihajajo tako iz vrst kmetov, zadrug, prehrambne industrije, trgovine, kot iz vrst kmetijsko-živilske stroke in politike. V dosedanjih razpravah je tako bilo mogoče prisluhniti predstavnikoma COPA COGEGA Albertu Janu Maatu in Christianu P?esu, italijanskemu državnemu sekretarju za področje kmetijstva, prehrane in gozdarstva Giuseppetu Castiglionetu, evropskemu komisarju za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacianu Cioloşu, predsedniku Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) v Evropskem parlamentu Czeslawu Siekierskimu ter Aivarsu Lapinsu, latvijskemu državnemu sekretarju za kmetijstvo. Latvija bo namreč s 1. januarjem 2015 od Italije prevzela predsedovanje Svetu EU, zato je usklajevanje prioritet evropskega kmetijstva med navedenima državama članicama zelo pomembno.

 

Večina govornikov se je v svojih izvajanih osredotočila na aktualne teme, ki zadevajo evropsko kmetijstvo oz. razmere na notranjem trgu EU, prav tako pa ni manjkalo besed o Skupni kmetijski politiki (SKP) ter potrebi po okrepitvi področja raziskav v kmetijstvu.

 

Albert Jan Maat je med drugim izpostavil potrebo po poenostavitvi SKP, kar mora po njegovem mnenju postati prednostna naloga novega komisarja za področje kmetijstva. Podobno je poudarjal tudi predsednik odbora AGRI v Evropskem parlamentu Siekierski, ki pozdravlja pripravljenost bodočega komisarja Phila Hogana po čimprejšnji oceni izvajanja SKP ter nadaljnji poenostavitvi postopkov povsod, kjer je to mogoče. Družinske kmetije so bile izpostavljene kot najpomembnejši element evropskega kmetijstva.

 

Kongres evropskih kmetov 2014 se zaključuje danes s seminarjem o vlogi gozdarstva pri razvoju podeželja.