Krepitev zdravja čebel je ena izmed prioritet EU!

Bruselj, 1. marec 2018 – Poslanci Evropskega parlamenta (EP) so na današnjem plenarnem zasedanju potrdili predlog poročila o izzivih za čebelarski sektor EU, ki predstavlja osnovo za pripravo zakonodajnih in izvedbenih ukrepov s strani Evropske komisije in držav članic EU na tem področju, katerih cilj mora biti okrepljena zaščita zdravja čebel, boj proti ponarejanju medu in krepitev podpore evropskim čebelarjem. Pri pripravi poročila je aktivno sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je ob robu seje plenarnega zasedanja izrazil zadovoljstvo nad sprejetjem poročila, ki po njegovem mnenju ustrezno opozarja na izzive, s katerimi se sooča sektor čebelarstva v EU.

 

“Čebelarstvo je nedvomno slovenska zgodba o uspehu, ki jo kolegom poslancem iz ostalih evropskih držav z velikim veseljem predstavim. Zato me zelo veseli, da smo lahko v omenjeno poročilo vključili številne predloge, ki so jih predlagali slovenski čebelarji. Ti so pred slabimi tremi leti na mojo predlog tudi predstavili svoje uspešno delovanje v Evropskem parlamentu.

 

Danes sprejeto poročilo tako npr. pozdravlja uspešno slovensko pobudo za razglasitev 20. maja kot Svetovnega dneva čebel pri Združenih narodih, kar je bilo uradno potrjeno lanskega decembra, in daje priznanje iniciativi za Evropski medeni zajtrk. Poleg tega se državam članicam daje tudi spodbudo k večji porabi medu v izobraževalnih institucijah z vključitvijo medu v sheme šolske prehrane ter krepitvi zavesti o pomenu čebel pri naših najmlajših,“ je izpostavil Bogovič in dodal, da je današnje sprejetje omenjenega poročila pomemben korak pri krepitvi vloge čebel in ostalih opraševalcev v javnosti.

 

“Poročilo ugotavlja, da evropski  čebelarji delajo dobro, a se hkrati soočajo s čedalje večjimi problemi. Varoja, ki je ena največjih nevarnosti za zdravje čebel, ponarejeni med s Kitajske ter težave z zagotavljanjem ustrezne sledljivosti medu so le nekateri izmed njih. Poleg tega pozivamo k pripravi učinkovite, obsežne in dolgoročne strategije EU za izboljšanje zdravja čebel ter h krepitvi boja proti umiranju čebel. Zato je predlog za povečanje sredstev za podporo čebelarstvu nujen, zlasti za spopadanje s proizvodnimi zgubami in izgubo čebeljih  družin,” je poudaril Bogovič, ki med številnimi predlogi iz navedenega poročila izpostavlja še pobudo o povečanju financiranja nacionalnih čebelarskih programov iz proračuna EU za 50 %, ukrepe na področju promocije sonaravnih zdravil za zdravljenje čebel, potrebo po podpori izobraževanju in izmenjavi znanja med evropskimi čebelarji ter predlog za podaljšanje programskega obdobja za nacionalne čebelarske programe do 30. oktobra v tekočem letu, namesto do 31. julija, ko je sezona čebelarjenja na višku, kakor velja trenutno.

 

»Za izpolnjevanje visokih standardov EU poročilo poziva Komisijo tudi k uskladitvi nadzora na notranjem trgu ter h krepitvi testiranja uvoženega medu in sledljivosti medu. Veseli pa me tudi poziv Komisiji, da so v pogajanjih o prostotrgovinskih sporazumih s tretjimi državami med in čebelji izdelki obravnavani kot občutljivi proizvodi oz., da se jih izključi iz pogajanj,« zaključuje Bogovič.