Mali modularni reaktorji v energetskem miksu Slovenije 

Ljubljana, 1. marec 2024 – »Slovenska podjetja, predvsem energetsko intenzivna, ki so že danes v samem svetovnem vrhu po trajnostnih kriterijih poslovanja, imajo na tem področju ambiciozne načrte. Zlasti v času globalnih izzivov je pomembno, da imamo nadzor nad lastnimi energetskimi viri«, je izpostavila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal na mednarodni konferenci o vlogi malih modularnih reaktorjev v slovenski energetiki, ki sta jo organizirala GZS in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).  Ta je dejal, da bo prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050 zahteval vsaj podvojitev proizvodnje električne energije, ki bo morala biti na voljo ob vsakem vremenu, cenovno dostopna gospodinjstvom in industriji ter z minimalnimi izpusti toplogrednih plinov. »Podaljšanje življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn, izgradnja novih velikih ter pospešitev razvoja in izgradnja malih modularnih reaktorjev (SMR) so viri jedrske energije, ki bodo, v kombinaciji z obnovljivimi viri, bodoča mešanica energetskih virov Slovenije«, je prepričan Bogovič.

Mali modularni reaktorji lahko pripomorejo k doseganju okoljskih ciljev

Generalna direktorica GZS Nahtigal je poudarila, da se mora Slovenija čim prej odločiti glede izgradnje nove jedrske elektrarne (JEK 2), ki mora začeti obratovati leta 2037. Ob zavedanju, da bo po letu 2030 po vsej verjetnosti prenehala proizvodnja električne energije iz lignita v TEŠ in zaradi povečanih potreb po električni energiji (elektro-mobilnost, toplotne črpalke, vodik), je treba preučiti še dodatne potencialne vire energije kot so mali modularni jedrski reaktorji, ki so lahko zanimivi, med drugim tudi za pokrivanje potreb daljinskega ogrevanja, energetsko intenzivnih industrijskih obratov, proizvodnjo vodika, itd. 

Medtem, ko si EU prizadeva doseči ničelne neto emisije do leta 2050, se mali modularni reaktorji (SMR) pojavljajo kot obetavna rešitev, ki združuje nizkoogljično proizvodnjo električne energije z inovativno jedrsko tehnologijo. S svojo majhno velikostjo, modularno zasnovo, hitrejšo postavitvijo v prostor in prilagodljivo uporabo ponujajo učinkovito pot za razogljičenje različnih sektorjev, vključno s težko/energetsko intenzivno industrijo, daljinskim ogrevanjem in transportom.

Evropski parlament je decembra 2023 s potrditvijo Poročila o malih modularnih reaktorjih pripravljenega s strani slovenskega evropskega poslanca Franca Bogoviča, priznal potrebo po podaljšanju življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn, gradnjo novih velikih jedrskih elektrarn in tudi potencial SMR pri povečanju energetske varnosti, zmanjševanju odvisnosti od zunanjih fosilnih goriv in podpiranju globalne konkurenčnosti EU na tem hitro razvijajočem se področju. Enako je tudi Evropska komisija drzno stopila na pot aktivne podpore sektorju, tako z lansiranjem SMR partnerstva leta 2021, kot tudi z lansiranjem SMR zavezništva (The European Industrial Alliance on Small Modular Reactors) v februarju letos. 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je dejal: »Prav o malih modularnih reaktorjih sem v lanskem letu pripravil poročilo, ki je prejelo zgodovinsko kar dvo-tretjinsko podporo v Evropskem parlamentu. Hitrejše umeščanje v prostor, hitra izgradnja in serijska proizvodnja so prednosti SMR, ki se jih očitno vsi vse bolj zavedamo in ki bodo zelo pomembni pri razogljičenju daljinskega ogrevanja, industrijskih procesov, proizvodnji vodika in bodo nadomestili termoelektrarne na premog in uporabo drugih fosilnih goriv. Evropska komisija je letos ustanovila European Industrial Alliance za SMR (SMR zavezništvo), s katerim želi povezati vse, ki so pomembni za razvoj, izgradnjo, licenciranje, uskladitev postopkov umeščanja, razvoj potrebnih kadrov, ozaveščanje javnosti, itd. Upam, da bo prav današnja konferenca spodbudila slovenska podjetja in institucije, da se aktivno vključijo.« 

Janez Gale, sekretar na Direktoratu za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je poudaril: »Na strateški ravni Republika Slovenija podpira nadaljnje izkoriščanje jedrske energije za proizvodnjo električne energije, tudi z izgradnjo nove jedrske elektrarne oziroma malih modularnih jedrskih reaktorjev (SMR). Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je bilo uspešno s prijavo v projekt Phoenix, ki ga je na konferenci ZN o podnebnih spremembah v Šarm el Šejku v Egiptu (COP27) napovedal odposlanec ameriškega predsednika za podnebje John Kerry. Cilj projekta Phoenix je pospešiti globalni zeleni prehod z zagotavljanjem svetovalno-tehnične pomoči pri odločanju o preusmeritvi obstoječih energetskih lokacij s premogovnimi elektrarnami v lokacije z varno in brezogljično proizvodnjo električne energije z majhnimi modularnimi reaktorji.«

Andrei Goicea, direktor politike, nucleareurope, je predstavil SMR Zavezništvo (SMR Alliance): »Uvedba tehnologij SMR lahko Evropi prinese pomembne koristi, vključno z večjo energetsko neodvisnostjo, nižjimi emisijami CO2, novimi delovnimi mesti in gospodarsko rastjo. Z ustanovitvijo Evropskega industrijskega zavezništva za male modularne reaktorje (SMR), katerega glavni cilj je olajšati razvoj, varnost in implementacijo SMR v Evropi do začetka leta 2030, bomo podprli krepitev industrijske konkurenčnosti EU ter zagotovili močno jedrsko dobavno verigo in kvalificirano delovno silo.«  

Anne-Sophie Schmitt, vodja koordinacije in zunanjih odnosov, Nuward: »Projekt NUWARD SMR je namenjen zamenjavi starih elektrarn na premog, gorivo, nafto in plin z visokimi emisijami CO2 v Evropi in po svetu z malimi modularnimi rekatorji (SMR) ter podpira druge uporabe, kot so soproizvodnja toplote in električne energije, proizvodnja vodika in daljinsko ogrevanje. Temelji na preizkušeni tehnologiji PWR in zagotavlja 340 MWe energije brez ogljika ter pomaga spodbujati razvoj prožnega in učinkovitega evropskega energetskega sistema.  Projekt temelji na usposobljenih in cenjenih prispevkih podjetij EDF, CEA, Naval Group, TechnicAtome, Framatome in Tractebel.« 

David Briggs, glavni operativni direktor, NAAREA, je spregovoril o naprednem SMR četrte generacije (4th generation) in poslovnem modelu oskrbe z električno energijo: »NAAREA, ki jo je leta 2020 ustanovil Jean-Luc Alexandre, je francosko visokotehnološko podjetje, ki ponuja edinstveno energetsko rešitev: XAMR® (eXtrasmall Advanced Modular Reactor), jedrski mikroreaktor 4. generacije. Z močjo 80 megavatov toplotne ali 40 megavatov električne energije bodo NAAREA XAMRs® omogočile uporabo aplikacij, ki bodo čim bližje potrebam industrije in lokalnih skupnosti. NAAREA s svojim sistemom ponuja popolnoma brezogljično, decentralizirano, neprekinjeno, nadzorovano in suvereno rešitev, ki je poleg običajnih jedrskih in obnovljivih virov energije tudi del energetske mešanice za ponovno industrializacijo Evrope.«

Alberto De Min, glavni poslovni direktor, newcleo Ltd, si prizadeva uresničiti vizijo cenovno dostopnih, kompaktnih in varnih jedrskih reaktorjev skupaj z zapiranjem jedrskega gorivnega cikla. Z več kot 600 zaposlenimi po vsej Evropi newcleo načrtuje obrat za proizvodnjo goriva MOX in majhne modularne hitre reaktorje, hlajene s svincem, ki bi jih lahko poleg proizvodnje nizkoogljične električne energije uporabili tudi za podporo drugim aplikacijam, kot je proizvodnja kemikalij.

Vladimir Radulović, raziskovalec, Odsek za reaktorsko fiziko Institut »Jožef Stefan« je spregovoril o vlogi raziskav, razvoja in izobraževanja pri razvoju SMR: »Institut Jožef Stefan (IJS) od samega začetka izvaja raziskave na področju miroljubne rabe jedrske energije, prek katerih omogoča vzdrževanje visoke ravni znanja in kompetenc ter zagotavlja privabljanje in izobraževanje novih kadrov, kar je ključnega pomena za nadaljnje obratovanje Nuklearne elektrarne Krško ter izgradnjo novih jedrskih kapacitet. Pri tem ima izjemno vlogo raziskovalni reaktor TRIGA na IJS, ki je v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih aktivnosti na jedrskem in drugih področjih ter izobraževalnih aktivnosti tako v domačem kot v mednarodnem prostoru. Za nadaljevanje uspešnosti Slovenije kot jedrske države je nujno prepoznavanje strateškega pomena raziskav na jedrskem področju, tako za izgradnjo in obratovanje klasičnih jedrskih elektrarn, še zlasti pa za razvoj malih modularnih reaktorjev.«


Tamara Langus, urednica, JedrskaSI, se je v svojem nastopu osredotočila na vprašanje, kakšni so temelji našega odnosa do jedrske energije: »Temelji odnosa javnosti do jedrske energije so žal slabi. Ugotovili smo, da velik del populacije nikoli v življenju ne pride v stik z osnovnimi informacijami o jedrski energiji. Med njimi prevladujejo ženske, kar se kaže tudi v podpori jedrskim projektom. Mali modularni reaktorji ponujajo priložnost za postavitev novih temeljev in upam, da bo industrija to priložnost znala izkoristiti.”