Na Bogovičev predlog je Evropski parlament potrdil 13,5 milijard evrov za razvoj naravno, geografsko in demografsko ogroženih podeželskih območij, od tega 2,4 milijarde evrov za razvoj Pametnih vasi

Pametne vasi bodo dale priložnost mladim, poskrbele za vse generacije in  ohranile podeželje živo.

 

Strasbourg, 28. marec 2019 – Evropski parlament je včeraj popoldne z veliko večino glasov sprejel pomembno Poročilo o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, ki bo opredelil bodoče financiranje v finančni perspektivi 2021 – 2027. Regionalni in kohezijski sklad sta ključna sklada, s katerima odpravljamo razvojne razlike v Evropi in sta vezivo Evropske unije, skozi katera se izvajata solidarnost znotraj EU in medsebojna pomoč za odpravo razvojnih razlik.

 

»Ravno zato v Evropskem parlamentu, še posebej v Odboru za regionalni razvoj nismo pristali na zmanjšanje sredstev za ta dva sklada, navkljub splošnemu zmanjševanju evropskega proračuna v luči Brexita, kajti v nasprotnem primeru ne bomo več v Evropi opravljali te osnovne funkcije solidarnostnega principa. V EU se dogaja trend notranje migracije, na osnovi katere se podeželje prazni,  ljudje pa se selijo v bogatejša, razvitejša mestna območja z boljšo infrastrukturo, saj na podeželju ni prave perspektive! Vendar sem prepričan, da je poselitev podeželja v interesu EU, zato moramo ukrepati pri razvoju alternativnih priložnosti za zaposlovanje,« pojasnjuje Bogovič, ki želi krepiti povezovanje mesta in podeželja, da delujeta z roko v roki. “Ne pristajam na prisilno urbanizacijo EU, saj to zmanjšuje kakovost življenja ljudi, preživeti morata oba poselitvena koncepta, mestni in podeželski,“ je jasen Bogovič.

 

»Zelo podpiram vsa prizadevanja za spodbujanje zelenih in inovativnih delovnih mest, ki jih predvideva prehod na energetsko učinkovitost. Zelo me tudi veseli, da je bil že na odboru sprejet tudi moj amandma, da se 5 odstotkov sredstev Regionalnega sklada nameni za podeželska, demografsko ogrožena območja, in znotraj tega tudi 2,4 milijarde evrov za projekt Pametnih vasi. Z njim bomo ustvarjali nova delovna mesta na podeželju, okrepili nove modele mobilnosti, kjer ni javnega prometa na podeželju. Tu je še razvoj moderne kmetijske proizvodnje ter turizma na podeželju, decentralizirana delovna mesta na področju sociale, kjer je skrb za starejše mogoče še bolj kakovostno opravljati na podeželju kot pa v mestih samih. Tudi E-zdravje in decentralizirana energetska proizvodnja sta v naboru priložnosti, ki jih predvideva ukrep Pametnih vasi. Sledijo tudi vse ostale politike obnovljivih virov, digitalizacije in prepričan sem, da so Pametne vasi ključna usmeritev za prihodnost slovenskega in evropskega podeželja,« še poudarja Bogovič

 

Najpomembnejše v celotnem kontekstu Regionalnega in Kohezijskega sklada pa je, da bodo po novem  v vseh ključnih evropskih finančnih uredbah prvič omenjene tudi Pametne vasi, torej projekt, ki celostno pristopa k modernizaciji podeželja in izkoriščanju tehnoloških rešitev za ustvarjanje dodane vrednosti in novih zaposlitvenih priložnosti na podeželju.

 

“Pred nami je še trialog, vendar Evropska komisija in države članice ne bodo mogle spregledati tako odločnega stališča Evropskega parlamenta v luči regionalnih razvojnih politik, zato sem optimist, da bomo v veliki meri ohranili kohezijsko politiko nedotaknjeno s strani Brexit zgodbe in s tem zagotovili nadaljnje zmanjševanje razvojnih razlik znotraj EU, ” še zaključuje Bogovič.

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta o potrditvi njegovega predloga, da se 5 % regionalnega sklada nameni za razvoj podeželskih omočij in Pametnih vasi.