Na Bogovičev predlog odbor EP potrdil 3.3 milijone evrov v proračunu EU za razvoj koncepta Pametnih vasi

Sprejeti pripravljalni ukrep pomeni tudi priložnost za slovensko podeželje in naša tehnološka podjetja

 

Bruselj, 28. september 2017Odbor Evropskega parlamenta za proračun, ki se je zaključil včeraj, je potrdil predlog amandmajev k proračunu za leto 2018 s področja financiranja posebnih projektov, ki ga je predlagal evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) skupaj s poslanskim kolegom iz Madžarske Tiborjem Szanyi-jem (S&D). Gre za Pilotne projekte in tudi Pripravljalne ukrepe (ang.: Preparatory actions), s katerimi Evropski parlament s pomočjo Evropske komisije spodbuja uveljavljanje novih tehnologij in podpira raziskovalne in druge dejavnosti, ki lahko pozneje dobijo precej večje razsežnosti. Tako so eksperimentalni pilotni projekti tisti, ki so namenjeni preizkušanju izvedljivosti projekta in njegove uporabnosti, pripravljalni ukrepi pa naj bi bili namenjeni pregledu dobrih praks in pripravi predlogov za sprejetje prihodnjih ukrepov.

 

Ravno v okviru slednjih je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) skupaj s poslanskim kolegom iz Madžarske Tiborjem Szanyi-jem (S&D) pripravil in skozi celoten proces v Evropskem parlamentu tudi zagovarjal dopolnilo v okviru pripravljalnega ukrepa za razvoj pametnih vasi. Znotraj usklajevanja med političnimi skupinami je projekt dobil 3.3 milijone evrov sredstev, kar ga uvršča med enega največjih projektov v tem segmentu. Tako bodo omenjena sredstva že del proračunskega paketa za leto 2018, ki ga bo parlament potrjeval predvidoma v drugi polovici oktobra na plenarnem zasedanju.

 

»S kolegom Szanyijem sva že konec prejšnjega leta zagnala akcijo Pametne vasi, h kateri je aktivno pristopila tudi Evropska komisija. Zaradi razsežnosti tem, saj se projekt dotika tako mobilnosti kot regionalnega razvoja in naprednih tehnologij v kmetijstvu, so projekt aktivno podprli kar trije evropski komisarji, poleg slovenske komisarke Violete Bulc še komisarja za regionalno politiko Corina Cretu in komisar za kmetijstvo Phil Hogan,« pojasnjuje ozadje Bogovič. 

 

»Če imamo danes že dobro uveljavljen koncept »pametnih mest« pa tehnologija na podeželje še ni prodrla v želeni meri. Tako gre pri našem projektu Pametnih vasi za široko zastavljen koncept, katerega namen je na podeželju s pomočjo novih tehnologij obdržati delovna mesta oziroma z novimi delovnimi mesti nadomeščati tista, ki zaradi napredka ugašajo. Glavni namen je torej zmanjšati razvojno vrzel, ki nastaja med mesti in podeželjem. Če želimo izboljšati kakovost življenja na podeželju, moramo poskrbeti predvsem za mlade in za njihove zaposlitve. V kolikor bomo zagotovili infrastrukturo za širokopasovne povezave, nam lahko nove tehnologije pri tem zelo pomagajo,« je prepričan Bogovič. Predvsem tukaj govorimo o npr. povezovanju kmetijske dejavnosti s pomočjo tehnoloških platform na področju trženja in prodaje, uporabi modernih tehnoloških rešitev v kmetovanju, povečanju mobilnosti na podeželju z razvojem storitvene dejavnosti na tem področju (aktivacija zasebnih in javnih vozil, ki večino časa niso v uporabi), določene nove tehnološke rešitve pa lahko pomagajo tudi h bolj kakovostnem položaju na področju sociale in skrbi za starejše, zdravstva in turizma.

 

»Ko bo proračun tudi dokončno sprejet, bo Evropska komisija v pričetku naslednjega leta pripravila razpis v vseh državah članicah EU za izvedbo pripravljalnega ukrepa. Ker bo zagotovo šlo za več primerov izvedbe projektov, resno računam, da se bodo slovenska tehnološka podjetja povezala in pripravila konkurenčen skupni predlog ter bomo tako dobili pilotni primer »pametne vasi« tudi v Slovenijo. To je lahko tudi odlična osnova za pridobivanje evropskih sredstev iz tega naslova po tem, ko bo Evropska komisija program, v kolikor se bo izkazal za uspešnega, podprla tudi z bistveno bolj konkretno vsoto v sklopu programa razvoja podeželja, regionalne politike in financiranja raziskovalnih dejavnosti EU v finančni perspektivi 2021 – 2027,« še pravi Bogovič.

 

23. marca 2018 bo v Sloveniji potekala tudi celodnevna konferenca v sodelovanju Evropskega parlamenta (poslanca Bogovič in Szany) in Evropske komisije (komisarji Bulc, Cretu, Hogan) v podporo akciji za »Pametne vasi« s tremi tematskimi sklopi: precizno kmetijstvo z uveljavljanjem novih digitalnih tehnologij, izboljšanje socialnih, zdravstvenih in turističnih storitev s pomočjo digitalnih platform ter mobilnost na podeželju.