Nova Energetska unija kliče k meddržavnem načrtovanju energetskih politik in skupnih vlaganjih v večje energetske projekte – to velja tudi za plinski terminal v severnem Jadranu

Ljubljana, 5. marec 2015 ? Evropski poslanec ter nekdanji slovenski kmetijski in okoljski minister Franc Bogovič (SLS/EPP) izraža presenečenje nad aktualno informacijo, da naj bi italijansko okoljsko ministrstvo po dveh letih mirovanja izdalo novo okoljevarstveno soglasje za gradnjo plinskega terminala v Žavljah pri Trstu, kot te dni poročajo slovenski mediji. ?Slovenija nasprotuje postavitvi plinskega terminala na lokaciji v Žavljah, saj so okoljska in varnostna tveganja preprosto previsoka,? pove Bogovič, ki je še kot okoljski minister s tedanjim italijanskim ministrskim kolegom Corradom Clinijem tudi dosegel italijansko zamrznitev okoljevarstvenega postopka za žaveljski plinski terminal. Takrat sta Bogovič in Clini na zasedanju sveta okoljskih ministrov v Bruslju dosegla dogovor v povezavi s slovensko zahtevo, da se v okoljskem poročilu seštevajo učinki vseh treh načrtovanih projektov (plinski terminal v Žavljah, plinovod po morskem dnu in terminal na morju) in ne samo vplivi vsakega posameznega projekta.

Slovenija ima sicer kot članica Evropske unije možnost sprožiti postopke proti Italiji, tudi pritožbo na Evropsko komisijo in vložiti tožbo na evropsko sodišče. “Vendar to ne rešuje problema, kajti vsi se zavedamo, kako ključnega pomena je zagotavljanje boljše oskrbe s plinom in izgradnja novega plinovodnega omrežja v severnem delu Jadrana za nadaljnji razvoj vseh treh držav: Italije, Slovenije in Hrvaške. Pri doseganju tega cilja pa morajo vse tri države upoštevati evropska načela, vso obstoječo okoljsko zakonodajo na ravni EU in sodelovanje držav članic v evropskem duhu tudi pri energetskih vprašanjih, ki jih predvideva delovanje bodoče Energetske Unije,” poudarja Bogovič, ki ocenjuje, da enostranske poteze katerekoli od držav zagotovo ne gredo v tej smeri.

?Najprej moramo vse tri države, ki mejimo na severni del Jadranskega morja, najti soglasje za primerno lokacijo plinskega terminala na tem območju. Potem se lahko v nadaljevanju pogovarjamo o realizaciji projekta, izgradnji pripadajočega plinovodnega omrežja ter morda tudi o skupnih vlaganjih, tudi s pomočjo “Junckerjevega” investicijskega sklada, ki ga je pripravila Evropska komisija,? še pravi Bogovič Kot primer resne alternative sedanjim italijanskim načrtom Bogovič navaja lokacijo ob naselju Omišalj na otoku Krk, ki je z okoljskega in varnostnega vidika precej bolj primerna za takšen projekt, kot kaže pa tudi družbeno bolj sprejemljiva in po številnih zagotovilih ji je naklonjena tudi Hrvaška. Preostali dve državi, Slovenija in Italija, pa bi se lahko povezali s tem plinovodom.

Ob tem Bogovič še navaja, da je v postopku obravnave v Evropskem parlamentu tudi EU strategija za Jadransko – Jonsko regijo, v katero sodijo tudi Slovenija, Hrvaška in Italija, in ki predvideva reševanje večjih energetskih vprašanj na osnovi skupnega dogovora ter zagotavljanje bolj odprtega trga energetskih virov, tako znotraj držav, ki so vključene v strategijo, kot tudi držav znotraj EU.

Koprska mestna svetnica (SLS) in okoljevarstvenica doma v Istri Olga Franca zahteva, da se aktualna Vlada RS takoj ter jasno in glasno odzove in pri tem uporabi vse možne vzvode za protest nad namero italijanske vlade glede postavitve plinskega terminala na lokaciji Žavlje v Tržaškem zalivu. ?Tržaški zaliv je že sam po sebi gromozanska ekološka bomba, to smo predstavnikom investitorja in lobijem že tisočkrat povedali, da ga ne damo,? pravi Franca in dodaja, da ljudje ne bodo dovolili, da se občutljivo morje v Tržaškem zalivu uničuje. Franca poudarja, da je ta najbolj severni del Jadranskega morja izjemnega pomena tudi za pristanišče, ribolov, prehrambeno industrijo, turizem ?
?Sveto upamo, da nas premier dr. Miro Cerar ne bo izdal, da se bo v tem primeru odzval moralno in etično ter z dejanji na strani ljudi, posebej nas tu živečih Istrijanov. Našo skupno evropsko dediščino moramo varovati kot svoje lastno oko,? pravi Franca, ki podpira predlog evropskega poslanca Franca Bogoviča, da se rešitev za drugo lokacijo postavitve plinskega terminala poišče v dialogu vseh treh držav: Italije, Slovenije in Hrvaške.