NOVO: Knjiga Evropska sredstva od teorije do prakse odslej javno dostopna v E-obliki

Ljubljana, 22. maj 2019 – Knjiga Evropska sredstva od teorije do prakse (2018, založba Beletrina), avtorjev Franca Bogoviča, poslanca v Evropskem parlamentu, in mag. Monike Kirbiš Rojs, strokovnjakinje za evropske projekte, je odslej zapisana tudi v elektronski obliki in javno ter prosto dostopna bralkam in bralcem v slovenski spletni knjižnici in knjigarni z elektronskimi knjigami Biblos na spletnem naslovu: https://www.biblos.si/isbn/9789612845629.

 

Knjiga Evropska sredstva od teorije do prakse Franca Bogoviča in mag. Monike Kirbiš Rojs je prva strokovna knjiga v slovenskem jeziku, ki na enem mestu združuje strokovno razlago črpanja evropskih sredstev, osvetlitev razlogov za nastanek evropske kohezijske politike, njenega principa solidarnosti kot jedrnega povezovalnega principa današnje Evropske unije in razlago skupne kmetijske politike. Poleg tega je knjiga praktični priročnik o tem, kako izvesti evropski projekt: od priprave do prijave in izvedbe.

 

Avtorja Bogovič in mag. Kirbiš Rojs v knjigi problemsko opredelita konkretne izzive Slovenije pri  pripravah Vlade RS na novo finančno perspektivo EU, ki so se pričele prepozno, posledično pa prihaja do nerazumevanja evropske finančne perspektive in počasnega črpanja EU sredstev s strani Slovenije. Ugotavljata, da slovenska koordinacija kohezijske politike poteka v glavnem na birokratski ravni; pretok med vladnimi resorji, med službami znotraj resorjev in med zaposlenimi znotraj služb je slab; največje tveganje pri črpanju EU sredstev v iztekajoči finančni perspektivi je na področju Pametne specializacije, ki sloni na kakovostnih Strateških razvojno inovacijskih partnerstvih (SRIP), veliko tveganje za izgubo EU sredstev pa je na področju okoljske in prometne infrastrukture. Opozorita tudi na zapletenost postopkov, ki izvira zlasti iz naše domače zakonodaje, nezavidljivo stanje na kadrovskem področju, tudi zaradi politizacije javne uprave, ter na dolge administrativne postopke na ministrstvih, ter tudi na to, da imajo razpisovalci javnih razpisov za EU sredstva (ministrstva, agencije, skladi)  pomanjkljivo znanje o potrebah in problemih ciljnih skupin, ki so jim razpisi namenjeni.

 

»Brez politične odločitve o tem, da je kohezijska politika zelo pomembna, in brez tega, da Vlada RS temu področju nameni ustrezno pozornost, do izboljšanja na področju upravljanja z evropskimi sredstvi ne more priti,« pravi Bogovič, ki verjame, da bo tudi e-verzija knjige v koristno pomoč vsem, ki se ukvarjajo z EU sredstvi, tistim, ki želijo izvedeti več o kohezijski politiki, slovenski državni oz. vladni politiki pa kot pomoč pri razmisleku, da se črpanja EU sredstev loti bolj strateško, organizirano in uspešno.