Od Evropske komisije zahtevamo celovito presojo vplivov predlagane uredbe o pesticidih na prehransko varnost Evrope

Bruselj, 22. marec 2023 – Na Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) v Evropskem parlamentu je danes potekala razprava o predlogu Uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki ga je pripravila Evropska komisija brez vsakršne predhodne celovite študije in presoje učinkov te uredbe na kmetovanje v Evropi in prehransko varnost na evropskih tleh. V razpravi je aktivno sodeloval evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je izpostavil:

»Mi smo odbor za kmetijstvo, ki ni zadolžen samo za bitko za kmete, ampak tudi za potrošnike in prehransko varnost. Ta dokument je prišel v obravnavo brez presoje vpliva na prehransko varnost, kar je konec koncev tudi zahteva držav članic EU: da se naredi ta presoja, v kateri se bo ugotovilo, kako bo to vplivalo na količino hrane in na njeno ceno. Kako bo to vplivalo na male kmetije, kajti naš cilj je, da jih ohranimo. Administrativne ovire, kot so dnevni vpisi v register, obvezni svetovalci na vseh kmetijah … Enostavno, ne bo šlo v to smer! Občutljiva območja, kot jih je navedla kolegica, so nekaj, kar se mora absolutno povsem spremeniti. Predlog, ki ga je podala Komisija, pomeni za Slovenijo 45 % kmetijskih površin znotraj občutljivih območij, kjer bo popolnoma prepovedana uporaba pesticidov. Pomeni, da bomo morali posekati tretjino vinogradov, tretjino sadovnjakov, tretjino oljčnikov. Tu mora priti do velike spremembe! Zagotoviti moramo tudi, da ne bo teh birokratskih ovir, kajti kmetje, predvsem starejši na malih kmetijah, tega enostavno ne bodo mogli sprejeti. Razprava je nujno potrebna. Vsi stremimo k temu, da zmanjšamo porabo pesticidov in to tudi počnemo v zadnjih letih. Nikakor pa se ne morem strinjat niti s predlogom Komisije, še manj pa s predlogom poročevalke na odboru ENVI, ki je te zahteve samo še dodatno dvignila.«

Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (EPP Group) odločno nasprotuje predlogom Evropske komisije in tudi nekaterih ostalih političnih skupin v Evropskem parlamentu, ki predlagajo bistveno zmanjšanje rabe fitofarmacevtskih sredstev, a jih – v nasprotju z znanostjo in stroko – žal vodi zgolj ideologija. 

Kot govorec skupine EPP je v zvezi s to problematiko v parlamentarnem odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) Bogovič že v začetku marca 2023 opozoril: »Uporabo pesticidov želimo vsi zmanjšati, a ne na račun dodatnega višanja cen hrane in uničevanja kmetijstva. Vsi si želimo manjšo uporabo pesticidov v kmetijstvu , vendar včasih najboljša izbira ni tista, ki je najbolj očitna na prvi pogled. Če preprosto prepovemo uporabo pesticidov, bo to povzročilo pomanjkanje hrane.” Tedaj je opozoril tudi na študije, ki kažejo, da bi zmanjšanje pesticidov v Evropi lahko povzročilo, da bi nekateri sektorji v Evropi proizvedli tudi do 30 odstotkov manj hrane. Po besedah Bogoviča bi v najslabšem primeru Evropa v povprečju pridelala 30 odstotkov manj jabolk in oljk, 23 odstotkov manj paradižnika in 15 odstotkov manj pšenice, kar bi bilo treba nadomestiti z uvozom iz tretjih držav, ki pa imajo pri proizvodnji hrane precej nižje standarde uporabe fitofarmacevtskih sredstev in varovanja okolja v primerjavi z EU.

»Če bo te številke potrdila tudi celovita študija vpliva in učinkov te uredbe o pesticidih, ki jo od Evropske komisije zahtevamo v Politični skupini EPP, je to norost. Ne gre zanemariti, da je bil predlog uredbe o pesticidih zasnovan pred covid krizo, pred vojno in energetsko krizo. Zato je nujna ponovna ocena razmer in celovitih posledic uredbe za sprejem razumnih ter nujnih naslednjih korakov,« je jasen Bogovič.