Odbor za regionalni razvoj (REGI) – član

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) – namestnik

 

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija (D-RS) – podpredsednik

 

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko (D-CN) – namestnik