Odseljevanje ljudi iz podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih je treba na vsak način zaustaviti

Strasbourg, 1. oktober 2018 – Na zasedanju evropskega parlamenta (EP) v Strasbourgu je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), kot član Medskupine za podeželska, gorska in oddaljena območja – RUMRA spregovoril o Agendi Evropske unije (EU) o podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih. »Sinergije med vsemi skladi in usklajena agenda na tem področju so porok za to, da bo tudi po naslednjih desetletjih poseljena celotna Evropa in da bomo lahko imeli kohezivnost v naši družbi,« je Bogovič pozdravil razpravo EP o Agendi RUMRA.

 

Bogovič je pohvalil pravočasnost razprave o Agendi RUMRA, ki sega v obdobje pred določitvijo nove finančne perspektive. Podkrepil je svoje prepričanje s podatki, da 80 odstotkov ozemlja EU in 57 odstotkov prebivalcev EU živi v podeželskih, gorskih in odmaknjenih območjih, ki jih obravnava Agenda RUMRA. »Vemo, da je bruto družben prihodek (BDP) v teh območjih precej nižji in ključna posledica vsega tega je odseljevanje vseh teh ljudi iz teh območij, kar je treba na vsak način zaustaviti,« je prepričan Bogovič in ob tem opozarja: »Ne smejo se uresničiti napovedi demografov, da bo leta 2050 kar 80 odstotkov Evropejcev živelo v metropolitanskih regijah!«

 

Bogovič je ob razpravi o Agendi RUMRA izpostavil Akcijo za pametne vasi, o čemer v EP z madžarskim poslancem Tiborjem Szanyjem vodita aktivnosti, ki jo aktivno podpirajo komisarji Evropske komisije (EK) Violeta Bulc, Phil Hogan in Marya Gabriel. »V Akciji pametnih vasi želimo predstaviti, da je na eni strani treba zagotoviti kakovostna delovna mesta, na drugi strani pa kakovostne pogoje za bivanje,« je razložil Bogovič in nadaljeval: »Gre tako za mlade kot za starejše – se pravi za vse generacije in brez pomoči kohezijskih sredstev, sredstev iz Programa razvoja podeželja (PRP) bo praktično nemogoče to izpolniti.«

 

»Nekaj, kar je lahko v velikem mestu poslovni model, je na podeželju treba podpreti z javno pomočjo predvsem v začetku,« je povedal Bogovič. »Danes je podeželje dosti več kot zgolj osnovna kmetijska dejavnost. Tako je osnovno področje kmetijstva treba dopolniti z drugimi dejavnostmi, kot so turizem, sociala, šolstvo, izobraževanje, drobno gospodarstvo,« je Bogovič razložil prednosti, ki jih prinaša model pametnih vasi.

 

***

Vabljeni k ogledu video nagovora poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP)  o Agendi EU o podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih (Evropski parlament, Strasbourg, 1. oktober 2018):