Odvzeti evropska sredstva kot sredstvo za discipliniranje držav je nedopustno. S tem se ne kaznuje vlad, temveč ljudi!

EU sredstva so temeljno vezivo obstoja EU. Sredstvo za njihov odvzem s strani Bruslja bi v določenih državah še povečalo evroskepticizem, okrepilo skrajne populiste ter s tem okrepilo težnje celo za kakšen nov izstop države članice iz EU ali celo razpad EU,  kot jo poznamo danes.

 

Stališče evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) glede Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah:

 

Omenjene uredbe nisem podprl preprosto zato, ker sem mnenja, da je konceptualno povsem napačno zastavljena glede na cilje, ki jih želi zasledovati.

 

Evropa je danes predvsem zaradi migrantske krize močno razdeljena na vzhodni in zahodni del.

 

Šele ob tej krizi so se namreč pokazali povsem drugačni pogledi na določene probleme, ki izhajajo iz drugačne zgodovine današnjih držav članic EU skozi stoletja. Medtem ko so mediterantske in zahodnoevropske države kolonialno osvajale svet, so se srednje in vzhodne evropske države, povečini združene v avstroogrski monarhiji, borile za preživetje in ob tem branile Evropo pred osvajalskimi grožnjami Bizantinskega cesarstva. Po 2. svetovni vojni pa je bila večina teh držav, članic varšavskega pakta, v totalitarnih – komunističnih režimih, povečini kot članice vzhodno-evropskega pakta. V teh državah tedaj ni bilo niti demokracije niti migrantskih tokov. Zato so povečini etnično zelo homogene družbe.

 

Strinjam se, da je v zadnjih letih vedno več problemov s  spoštovanjem pravne države v EU in tudi povsem različnih tolmačenj le-te v posameznih državah, npr. Madžarska, Italija, Slovaška, Poljska, Malta, Romunija, Češka, Francija, Hrvaška, mogoče tudi Slovenija – delovanje pravosodnega sistema.

 

Vendar s to uredbo, ki bo postala ena izmed zakonodajnih delov bodoče finančne perspektive, želijo evropske institucije uporabiti evropska sredstva kot sredstvo za discipliniranje držav.

 

To se mi zdi nedopustno in bojim se, da glede na razprave, ki smo jih imeli v Evropskem parlamentu bo uredba zgolj povečala prepad med zahodnimi državami članicami in preostankom EU. Kakorkoli bo že zastavljen instrumentarij za ugotavljanje spornih okoliščin glede pravne države v posamezni državi članici, bo na koncu odločitev vedno politična! Z blokiranjem, zmanjševanjem in odvzemom kohezijskih sredstev ne bomo kaznovali vlad, ki vodijo domnevno sporne politike, temveč bomo razvojni denar odvzeli pokrajinam, regijam, občinam – torej neposredno ljudem na terenu. Ukrep ne bo prizadel politikov, temveč ljudi in s tem se nas kar lepo število poslancev pretežno iz Vzhodne in Južne Evrope ni strinjalo. Predlagali smo, da predvideni odvzem kohezijskih in drugih EU sredstev, ki so temeljno vezivo obstoja EU, ni del tega zakonodajnega paketa, in ker to ni bilo sprejeto sem tudi sam glasoval proti omenjeni uredbi.

 

Prepričan sem namreč, da ima EU na voljo tudi druge, bolj politične in učinkovite instrumente, ki lahko ustvarijo pritisk na vlade teh držav, da začnejo bolj slediti temeljnih EU vrednotam.

 

Evropska komisija (ki je političen organ) se s to zakonodajo postavlja v vlogo sodišča, ki bo odločalo, katera država ravna prav in katera ne, grožnja pa bo odvzem EU sredstev. To t. i. sredstvo za discipliniranje s strani Bruslja bi v določenih državah še povečalo evroskepticizem, okrepilo skrajne populiste ter s tem okrepilo težnje celo za kakšen nov izstop države članice iz EU ali celo razpad EU,  kot jo poznamo danes.