Omizje o prihodnosti savinjsko-šaleškega kmetijstva v krožnem gospodarstvu na VTV Vaša televizija

Velenje, 20. januar 2017 – Evropski pogovor o priložnostih savinjsko-šaleškega kmetijstva v krožnem gospodarstvu, ki je pod pokroviteljstvom evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) potekal v Velenju 20. januarja 2017, je povzela tudi regionalna televizija VTV.

 

V prispevku je Bogovič v uvodu v nekaj besedah obrazložil koncept krožnega gospodarstva: »Gre za zavedanje, da so viri omejeni in potrebujejo gospodarno ravnanje. Preiti moramo iz prejšnjega, t. i. linearnega gospodarstva, na model, kjer isto sredstvo uporabimo večkrat in ga ne zavržemo. Znotraj koncepta se je razvilo več smeri, na področju kmetijstva na primer odkrivamo, kako iz zavrženih naravnih snovi reciklirati materiale, ki so se prej pridobivali iz fosilnih.«

 

Primer takšnega materiala je predstavila Eva Štraser iz podjetja Bokri, ki se ukvarja z izdelavo bioplastičnih izdelkov iz materialov za industrijsko kompostiranje. Njihova bioplastika je poleg tega, da je izdelana iz naravnih snovi, hkrati tudi povsem razgradljiva in se jo lahko odvrže na kompost.

 

Bogovič je ob tem dodal, da je držanje koraka s tehnološkim napredkom in izobraževanjem nujno za sodobnega kmeta, obenem pa izpostavil problematiko dolgoročnosti in pravičnosti odnosov v prehranski verigi. Kot dober primer zadruge, ki se uspešno rešuje z omenjenimi problemi je predstavil Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina. Direktor zadruge Ivan Drev je predstavil napredne ekološko-tehnološke zgodbe pridelave jabolk in govejega mesa ter razvoj informacijskega nadzora sledljivosti mesa od kmeta prek klavnice do potrošnika, na kar so v zadrugi še posebej ponosni.

 

Enega od izzivov krožnega gospodarstva je izpostavil Dani Gradišnik, sadjar in predsednik MO SLS Velenje. Po njegovem je potrebno tudi ozaveščanje potrošnikov, da je kmetovanje in predvsem sadjarjenje v krožnem gospodarstvu dražje. Sicer pa na njihovi kmetiji na tem področju že sedaj dosegajo visoke kriterije: »Konkretno to pomeni, da pri nas iz sadovnjakov razen jabolk druga organska masa ne odhaja. Vse se zmulči in ostaja v tleh. Veliko vlogo pri tem ima tudi embalaža za jabolka, saj na naši kmetiji uporabljamo že blizu 90 odstotkov trajne embalaže.«

 

Mag. Marko Zidanšek, predsednik Slovenske ljudske stranke in direktor podjetja Simbio, je predstavil zavezanost SLS k oblikovanju razvojno usmerjenih praks za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, hkrati pa je kot zgledno predstavil prakso ravnanja z odpadki v regiji: »Na odlagališča odložimo samo še okoli 10 odstotkov odpadkov, vse ostalo pa recikliramo ali pa izkoristimo kot surovino za energetske potrebe.«

 

Bogovič je za konec podal vizijo za slovensko kmetijstvo v letošnjem letu, kjer vidi potrebo po izboljšanju sprejemanja te panoge v družbi. Za to pa morata po njegovem okoljska in kmetijska stroka poskrbeti za ohranjanje dialoga za doseganje trajnostnih in gospodarskih ciljev.

 

Prispevek VTV Vaša televizija: