Pametne vasi so edina pot do zelene, digitalne in odporne prihodnosti evropskega podeželja

Bruselj, 8. september 2021 –  Evropski poslanec Franc Bogovič je včeraj, 7. 9., so-gostil spletni dogodek Evropskega foruma za hrano in Medskupine Evropskega parlamenta za podeželska in odmaknjena območja ter Pametne vasi – na temo: » Kaj lahko Pametne vasi naredijo za živilsko industrijo, biogospodarstvo in spodbujanje turizma na podeželju«. Na dogodku je kot predstavnik Vlade RS sodeloval tudi državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrej Čuš, ki je predstavil ukrepe ministrstva za slovensko gospodarstvo, turizem tako v času covid krize kot sicer, in  tudi prizadevanja za spodbujanje biogospodarstva.

Dogodek, ki je potekal v angleškem jeziku, je bil vključen v sklop dogodkov Vrha o prehranskih sistemih 2021 pod okriljem Združenih narodov.

Tematsko izhodišče dogodka je bila ugotovitev, da so se prehrana in prehranske navade mlajših generacij izrazito spremenile. Vse bolj očitno je, da se moramo prilagoditi temu, da je vse večja želja po zdravem in trajnostnem načinu prehranjevanja. Takšne spremembe imajo brez dvoma velik vpliv tudi na razvoj podeželja in zlasti razvoj koncepta Pametnih vasi.

Bogovič je dogodek slavnostno otvoril in spregovoril na temo koncepta Pametnih vasi, katerega idejni soustvarjalec je in ki mu je zelo blizu. Tekom dogodka je potekalo več panelov, kjer so govorci izpostavili pomen Pametnih vasi v kontekstu trajnostnih prehranskih sistemov in možnosti za razvoj podeželja. Poudarjen je bil pomen krajšanja dobavnih verig in okrepitev kmetijske samooskrbe, hkrati pa tudi sodelovanje in povezovanje v proizvodnji in trženju v kmetijstvu ter skupen nastop na trgu.

Govora je bilo tudi o konkretnih praksah, ki lahko razvijejo Pametne vasi v realnost in izzivih, s katerimi se bomo soočali pri uresničevanju tega cilja. Panelisti so omenili izjemen pomen ideje Pametnih vasi in kako veliko lahko doprinese za revitalizacijo podeželja.

Poslanec Bogovič je dogodek tudi zaključil in na koncu poudaril pomen Pametnih vasi, ki so pravzaprav edina pot do zelene, digitalne in odporne prihodnosti podeželja ter tudi Evrope Hkrati pa je opomnil tudi na svojo prihajajočo mednarodno konferenco, ki bo potekala prav na temo Pametnih vasi 1. oktobra na gradu Rajhenburg v Sloveniji.