Pametne vasi so ključno politično orodje za sprostitev potenciala naših podeželskih skupnosti.

Lednice, Češka – 27. in 28 oktober – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je z drugimi poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki Evropske komisije,  Evropskega odbora regij, češkega predsedstva Svetu EU, lokalnih in regionalnih oblasti ter lokalnih akcijskih skupin kot osrednji govorec udeležil konference: Skupnost, vodena z lokalnim razvojem in pametnimi vasmi –  inovativna orodja za učinkovit razvoj podeželja, ki je potekala v Lednicah na Češkem.

»Našo zgodbo o uspehu Pametnih vasi nadaljujemo po že sprejetih dokumentih za razvoj podeželja v EU Corku 2.0, Blejski deklaraciji o Pametnih vaseh, Rajhenburški konferenci o pomenu Pametnih vasi, ki smo jo organizirali s podporo tedanjega slovenskega predsedstva Svetu EU, in zdaj Lednicah s podporo češkega predsedstva,« je dejal Bogovič tudi kot sopredsedujoči Medskupini Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in oddaljena območja (RUMRA) in Pametne vasi ter predsedujoči EU forumu za Pametne vasi ter pozdravil izjemen začetek Podeželskega pakta za Češko.

“Tako pandemija kot vojna sta brutalno razkrili našo ranljivost in našo odvisnost. Hkrati sta okrepili našo odločenost in našo odpornost. Pametne vasi, ki bogatijo in spodbujajo naše podeželsko življenje, so velik del rešitve. Opolnomočijo podeželske skupnosti in jim dajo potrebna orodja za reševanje njihovih pomanjkljivosti. Naša podeželska območja imajo potencial, da postanejo najbolj prožne in s tem odporne regije naše celine, z lokalnim prebivalstvom, ki je avtonomno in ima sposobnost iskanja trajnostnih rešitev. To velja za povezljivost (hitre širokopasovne povezave), trajnostno kmetijstvo, precizno kmetijstvo, e-zdravje, turizem, energija, mobilnost, izobraževanje in socialna kohezija,« je na konferenci poudaril Bogovič. 

»Podeželski pakt pomeni, da se razvoja podeželja lotevamo na vseh ravneh. Združiti moramo financiranje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, da bi podeželskim območjem dali možnost, da tekmujejo z urbanizacijo, ki je naravni razvoj,« je na konferenci na Češkem med drugim še izpostavil Bogovič in pritrdil besedam evropskega komisarja za kmetijstvo Janusza Wojciechowskega, da so Pametne vasi ključno politično orodje za sprostitev potenciala naših podeželskih skupnosti.

Bogovič je še dejal, da če želimo obdržali ljudi na podeželju, jim moramo ponuditi tudi dobre službe in izobraževanje. »Opolnomočiti moramo podeželske skupnosti z zagotavljanjem hitre širokopasovne povezave, da zagotovimo dobro kakovost življenja in podpremo različne sektorje, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in regionalni turizem,« je sklenil svoje misli evropski poslanec Bogovič. 

Predsednica Evropske komisije Dubravka Šuica pa je povedala: »Osrednja tema dvodnevnega seminarja v Lednicah so bile Pametne vasi in prispevek posameznega sklada EU k podeželju. Lokalni voditelji, poslanci Evropskega parlamenta, nacionalni in regionalni strokovnjaki so raziskovali, kako lahko različne ravni vlade in nedržavni akterji prispevajo k uresničitvi dolgoročne vizije v evropski zakonodaji v korist prebivalcev podeželja. Razpravljali so tudi o poti naprej v smislu trenutnega obdobja financiranja EU in o oblikovanju prihodnjih desetletij, ki jih zajema dolgoročna vizija, s prikazom zgodb o uspehu v Evropi od Estonije do Avstrije, od Madžarske do Španije.«

Udeleženci konference so se strinjali, da so Pametne vasi inovativna politika EU za razvoj podeželja, orodje, ki bi lahko pomagalo pri oživitvi podeželja, kar je ključni cilj dolgoročne vizije EU za podeželje. Pametne vasi bi morale postati sestavni del politike regionalnega razvoja. Pri programskem delu vladnih institucij bi morale na bolj celosten način na vseh ravneh biti vključene Lokalne akcijske skupine (LAS-i). Pametne vasi, ki bi jih lahko upravljale Lokalne akcijske skupine, lahko povečajo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter izboljšajo socialno enakost naših družb med podeželskimi in mestnimi območji.

Na sedanjo krizo je treba nujno gledati kot na izziv in edinstveno priložnost za preoblikovanje in oživitev podeželja. Da bi to dosegla, Evropska unija potrebuje bolj sistematičen, na dokazih temelječ in celosten pristop k novim izzivom z uporabo vseh možnih instrumentov ter vključevanje vseh teritorijev in državljanov v iskanje rešitev. Hkrati pa mora tudi okrepiti svojo legitimnost z večjo uporabo pristopov od spodaj navzgor, krajevnih in integriranih pristopov ter zagotoviti veliko večjo udeležbo svojih državljanov pri oblikovanju EU in se osredotočiti na njihove potrebe.

Dolgoročna vizija za podeželska območja EU, Zeleni dogovor in nedavne krize v Evropi prinašajo nov strateški pristop k razvoju podeželja, pri katerem igrajo inovativnost in novi pristopi ključno vlogo. Zeleni in digitalni prehod ustvarjata novo dinamiko za podeželska območja in ljudi, ki živijo in delajo na podeželju.