Pametne vasi tudi v Brkine in Čičarijo, vsa Slovenija pa vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju  

Slivje, Materija – 20. januarja 2018 – Na 4. regionalnem omizju evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) na temo pametnih vasi, ki je sinoči (19. 1. 2018) potekalo z osredotočenjem na Brkine in Čičarijo, so sodelovali direktor občinske uprave Hrpelje-Kozina Andrej Bolčič, zelena koordinatorka projekta Zelena destinacija Ester Mihelič, vodja projekta Restaura Nataša Kolenc, pobudnik in soustanovitelj Zadruge Kraški Rob Sever Janko, pobudnik projekta razpršeni hotel Padna Denis Goja in direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik. Omizje je povezovala Astrid Prašnikar, zunanja svetovalka pri projektu »Zelena destinacija, zbrane goste pa je uvodoma nagovorila županja Občine Hrpelje-Kozina in so-gostiteljica srečanja Saša Likavec Svetelšek, ki je skupaj s sodelujočim direktorjem občinske uprave Hrpelje-Kozina Andrejem Bolčičem poudarila veliko vrednost Brkinov in Čičarije ter njunih priložnosti za zeleni in pametni razvoj.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je uvodoma izpostavil pričakovane trende v globalni perspektivi, ki so: selitev delovnih mest v dežele v razvoju; zahteve po investiranju v razvoj, izobraževanje in visokotehnološke panoge; izguba delovnih mest zaradi avtomatizacije in globalnih procesov; velike spremembe delovnih mest in poslovnih procesov; vzpon novih gospodarskih velesil (Kitajska, Indija) in novi poslovni koncepti: delitvena ekonomija (ang.: sharing economy). »Globalno gledano, urbani del hitro narašča, leta 2050 bo 2/3 svetovnega prebivalstva živelo v mestih, v Evropi bo ta delež 80 %,« je Bogovič izpostavil podatek, zaradi katerega je med drugim tudi v Evropi močno zavedanje, da je treba ukrepati za prihodnji razvoj podeželja in njegovo poseljenost, na način, da se bo zmanjševalo vrzel v prihodnjem razvoju med mesti in podeželjem in krepilo kakovost življena tudi na vaških področjih. V ta namen je Evropska komisija pod taktirko treh evropskih komisarjev: za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom, za mobilnost in transport Violeto Bulc ter za regionalni razvoj Corino Creţu skupaj z Evropskim parlamentom – evropskima poslancem Francem Bogovičem (EPP/Slovenija)  ter Tiborjem Szanyijem (S&D/Madžarska), ki sta Evropskemu parlamentu v potrditev pripravila tudi pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona prav za razvoj pametnih rešitev za evropsko podeželje, zagnala EU akcijo za pametne vasi.

 

V do zadnjega kotička napolnjeni dvorani Zadružnega doma v Slivju je tekla razprava, kako lahko Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti ter s tem postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju, pa tudi o čisto konkretnih izzivih in priložnostih v okolju Brkinov in Čičarije.

 

   

 

Zelena destinacija v okviru Občine Hrpelje Kozina je ena izmed iniciativ, ki v ospredje postavlja trajnostne cilje in snovno ter nesnovno kulturno dediščino tega okolja, sta povedali Astrid Prašnikar in Ester Mihelič, predstavnici tega projekta. Pobudnik projekta razpršeni hotel Padna Denis Goja Golja pa je poudaril, da je razvoj kraja odvisen od vaščanov. »S povezovanjem in sooblikovanjem projektov v določeni vasi se lahko naredi razvojni preboj,« je prepričan, to pa uresničujejo skozi omenjeni projekt kot atraktivne turistične destinacije. Vodja projekta Restaura Nataša Kolenc je predstavila primere prakse revitalizacije zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva, ki se izvaja kot projekt v okviru transnacionalnega sodelovanja Sredna Evropa 2014 – 2020. Predstavljena pa je bila tudi Zadruga Kraški Rob s strani njenega soustanovitelja Janka Severja, pri čemer Kraški rob predstavlja naravno mejo med celinskim in primorskim delom Slovenije, med Krasom in Istro, hkrati pa je tudi območje Natura 2000. Direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik pa je opozoril na medgeneracijsko solidarnost, kar je temeljno vodilo njihovega projekta, pri katerem z brezplačnimi prevozi starostnikov na podeželju le-tem pomagajo pri vključevanju v aktivno družbeno življenje.