Pametni ljudje za pametne vasi in pametno Evropo

Bogovič pozdravil EU Twinnig projekt Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je v petek, 26. oktobra 2018, udeležil EU Town Twinning projekta z naslovom Združeni v različnosti, v katerem so sodelovale Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina. Na tridnevnem dogodku, ki obeležuje evropsko leto kulturne dediščine, je Bogovič odprl dialog in predstavil svoje delo v Evropskem parlamentu.

 

Na dogodku sodelujejo državljani iz osmih občin iz petih različnih držav. Vodilni partner projekta je Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece. Dogodek raziskuje tudi jezikovno raznolikost in ljubezen do pisane besede skozi delavnice jezikov, ki raziskujejo del naše skupne zgodovine in hkrati oživijo spomin na slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika.

 

   

Bogovič je zbranim predstavil svoje delo v Evropskem parlamentu in delovanje le-tega. V okviru svojega dela je izpostavil projekt Zavezništvo za mlade, katerega cilj je izboljšanje sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom in dati zaposlitveno priložnost 230.000 mladim širom Evrope. Bogovičev cilj pa je vzpostaviti ta projekt v Sloveniji, ki je delno že vključen v Krškem in Posavju. Poleg tega je Bogovič mednarodni publiki predstavil tudi izzive, s katerimi se poslanci trenutno ukvarjajo: Brexit, migracije, zaščita zunanjih meja Evropske unije, priprava finančnega okvirja za obdobje po letu 2020, širitev Evropske unije na območje Zahodnega Balkana in še mnogo drugih. Izpostavil je vsa prizadevanja za izboljšave na področju kmetijstva in podeželskih območij, še posebej pa je poudaril evropski projekt Pametnih vasi (Smart Villages), katerega so-pobudnik je na evropski ravni.

 

»Projekt “Pametne vasi” poganja vedno globje korenine širom po Evropi. Pri nastajanju bodoče finančne perspektive poizkušam na čim več mestih narediti nastavke za financiranje tega koncepta. Kot je moč opaziti, se trudim in idejo promoviram po Sloveniji, saj je zelo pomembno, da idejo čim bolje razume čim več Slovenk in Slovencev, tudi tisti, ki vodijo občine in državo ter seveda tisti, ki želimo narediti Pametno Slovenijo,« je o pametnih vaseh povedal Bogovič. Kot izraz podpore namenu EU Twinning projekta Združeni v različnosti, ki raziskuje tudi jezikovno raznolikost in krepi pomen pisane besede, je Bogovič udeležencem poklonil tudi knjižice Miha spozna Evropsko unijo, avtoric Tajde Špes in Jane Meško, katere izdajo je podprl, kot tudi knjigo »Sredstva Evropske unije od teorije do prakse,« katere so avtor je sam evropski poslanec skupaj z mag. Moniko Kirbiš Rojs.

 

Eden od ciljev projekta EU Town Twinning, ki se odvija v Brežicah, je približati EU svojim državljanom, zlasti mladim, zato je bila vzpostavljena posebna dejavnost, da bi se to zgodilo. Natečaj je široko razpršen , razširjen v več kot 40 šolah v sodelujočih državah, kjer bodo mladi raziskovali svojo ustvarjalnost na izbrano temo »Moj dom je tudi del Evrope«. Projekt želi približati evropske državljane spoštovanju oziroma upoštevanju pravil Evropske Unije. Med potekom dogodka se je predstavila tudi Evropska hiša iz Ljubljane.