Pobuda za brezplačno vstopnico InterRail za vsakega mladostnika za 18. rojstni dan

 

Strasbourg, Bruselj, Ljubljana, 8. oktober 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) pozdravlja pobudo Poslanske skupine EPP v Evropskem parlamentu za brezplačno vstopnico InterRail za vsakega mladostnika, ki dopolni 18. leto starosti. Njegov pogled, za kaj je ta ideja aktualna za mlade, in kakšni bodo lahko njeni pozitivni učinki, Bogovič podaja v svojem komentarju:

 

»V zvezi s pobudo Poslanske skupine EPP v Evropskem parlamentu za brezplačno vozovnico InterRail za vsakega mladostnika, ki dopolni 18. leto, seveda lahko rečemo, da bistvo tega ukrepa zagotovo niso ekonomski učinki. Res je, da natančnega stroška še ne poznamo, saj je odvisen od številnih dejavnikov, vendar vsekakor ne gre za znesek, ki bi bistveno vplival na proračun EU, seveda pa se pričakuje, da bo k pobudi s primerno nizko ceno vozovnice pristopil tudi železniški sektor.

 

Pri tem se tudi upošteva splošna usmeritev EU k čim večjemu prehodu iz cestnega na okolju prijaznejši železniški promet. Z vidika ekonomskih zunanjih učinkov je to tudi vzpodbuda za posodobitev železniške infrastrukture, še posebno v Sloveniji smo v tem segmentu v zadnjih 20 letih naredili mnogo premalo.

 

Bistveno pri tej pobudi je približati mladim Evropejcem in tudi mladim Slovencem, idejo in vrednote Evropske unije že v trenutku, ko šele začenjajo stopati na svojo samostojno pot. Pokazati, kakšne so prednosti Evropske unije, kako deluje prosti pretok ljudi, kakšno je življenje brez mejnih kontrol v primerjavi z državami izven povezave, spoznavati multijezičnost, druge kulture, navade… Dejstvo je, da mlajše generacije, ki niso preživele vojn, zaprtih mej in strogih obmejnih kontrol, različnih denarnih valut, neurejenih delovnih pogojev itd. izgubljajo občutek za to, kaj nam je povezovanje in sodelovanje znotraj Evrope dejansko prineslo v zadnjih petdesetih letih. Zato je med mladimi tudi zaznati porast nacionalizma in anarhizma, saj dosežke EU dojemajo kot samoumevne oz. se osredotočajo zgolj na določene parcialne negativne učinke.

 

Ta projekt je tudi inforimiranje in osveščanje, s katerim lahko našim mladim nekoliko razširimo obzorja, razbijamo tabuje o drugih državah, jih spodbudimo, da gredo v svet in da vse te prednosti vidijo na lastne oči ter pridobijo določeno samozavest, tudi s spoznanjem, da Slovenci živimo v urejeni, zeleni in perspektivni državi. Tako si lahko tudi samostojno in na osnovi svojih izkušenj oblikujejo mnenje o tem, v kakšni državi živijo danes in v kakšni Evropi želijo živeti v prihodnje.«