Podaljšanje pravil trenutne SKP EU za 2 leti omogoča našim kmetom več jasnosti in predvidljivosti

Bruselj, Koprivnica, 16. december 2020 – Poslanci Evropskega parlamenta so na včerajšnjem večernem glasovanju potrdili dogovor o Prehodni uredbi Skupne kmetijske politike EU (SKP), ki so ga pred kratkim dosegli pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU. Uredba določa okvir SKP v času prehodnega obdobja med iztekom programskega obdobja SKP 2014-2020 in uveljavitvijo nove reforme SKP za obdobje 2021-2027 ter zagotavlja nemoteno izvajanje SKP po trenutno veljavnih pravilih in s tem tudi jasnost ter pravno varnost za upravičence izplačil iz SKP v prihodnjih dveh letih.

 

Zaradi zastoja pri pogajanjih o novi reformi SKP EU je bilo namreč že dlje časa jasno, da le-ta ne bo uveljavljena s 1. januarjem 2021, zato je Komisija konec leta 2019 predlagala t. i. prehodno uredbo, katere namen je bil določiti okvir izvajanja ukrepov SKP v obdobju od izteka trenutnega programskega obdobja 2014-2020 do uveljavitve nove reforme SKP.

 

Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP) je po glasovanju izrazil zadovoljstvo nad potrditvijo dogovora v t. i. trialogu, s katerim se med drugim predlaga podaljšanje prehodnega obdobja trenutne reforme SKP 2014-2020 do konca leta 2022, kar je eno leto dlje, kot je v svojem prvotnem predlogu predlagala Komisija.

 

„V času od prejetja predloga uredbe s strani Komisije do danes se je svet dobesedno obrnil na glavo. Kmetje se trenutno soočajo z veliko negotovostjo, zato je ključnega pomena, da jim s podaljšanjem trenutnega okvira SKP za 2 leti omogočimo pravno varnost in predvidljivost, hkrati takoj po novem letu pa tudi dostop do sredstev iz naslova sklada za okrevanje Nova generacija EU. Kolegom pogajalcem iz Evropskega parlamenta je namreč uspelo v uredbo vključiti način uporabe dodatnih 8,07 milijarde EUR pomoči za kmetijstvo in podeželje iz tega sklada, od česar bo 30 % sredstev na voljo v letu 2021, preostalih 70 % pa leto kasneje,” uvodoma pojasnjuje Bogovič in dodaja, da se s sprejetjem prehodne uredbe daje na voljo dovolj časa za uspešen prehod na novo reformo SKP tudi nacionalnim administracijam, ki so trenutno v fazi priprav osnutkov nacionalnih Strateških načrtov SKP.

 

”V odboru AGRI smo ves čas poudarjali, da mora obseg sredstev za SKP v prehodnem obdobju nujno ostati na ravni iz obdobja 2014-2020, saj je pandemija virusa Covid-19 v globoko krizo pahnila tudi evropsko kmetijstvo. Določeni sektorji so praktično čez noč izgubili trge za prodajo svojih proizvodov, zaradi česar je treba mobilizirati vsak cent pomoči, ki ga imamo na voljo v proračunu EU, da kmetje preživijo. Veseli me, da so Komisija in države članice EU v pogajanjih to doumele. Končno besedilo uredbe bo namreč omogočilo olajšan dostop do odškodnin v primerih izgube dohodka ali znatnega padca dohodka zaradi neugodnih podnebnih dogodkov, izbruhov živalskih ali rastlinskih bolezni in napadov škodljivcev ter seveda zaradi posledic pandemije Covid-19,” izpostavlja Bogovič, ki se ne strinja s kritikami nekaterih, da je prehodna uredba okoljsko premalo ambiciozna.

 

“Uredba omogoča podaljšanje trajanja novih večletnih projektov za krepitev ekološkega kmetovanja, podnebnih in okolju prijaznih ukrepov s treh na pet let, temu se dodaja še dodatna podpora za ukrepe za dobro počutje živali. Za navedene ukrepe bo zagotovljenih najmanj 37 % sredstev Sklada za razvoj podeželja. Najmanj 55 % sredstev navedenega sklada pa bo namenjenih ukrepom za modernizacijo kmetijstva, kot je npr. pomoč mladim prevzemnikom in naložbam na kmetijah, ki prispevajo k odpornemu, trajnostnemu in digitalnemu kmetijstvu,” zaključuje Bogovič.