Podeželska območja leta 2040: Naslavljanje globalnih izzivov podeželskih območij s pametnimi vasmi

Dubaj, Ljubljana – 10. november 2021 – Dubaj je eno najbolj tehnološko naprednih mest na svetu. Čudo, ki ga je ustvaril človek. Zato ne preseneča, da je Dubaj na poti, da postane vzorčno pametno mesto. »Na svetovni razstavi Dubai World Expo 2020 smo želeli pokazati prednosti vlaganja v Pametne vasi. Doseganje sinergije med najsodobnejšimi tehnologijami in umetno inteligenco je pot naprej in lahko pomembno pozitivno vpliva na podeželske in oddaljene skupnosti,« je ob robu konference, ki jo evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) v Dubaju organiziral skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT, dejal Bogovič.

Glavni akterji svetovne industrije so se na konferenci združili s predstavniki evropskih institucij na visoki ravni in nacionalnimi politiki, da bi poglobljeno razpravljali o priložnostih in izzivih Pametnih vasi. Dogodek je bil v živo predvajan prek You Tube povezave, posnetek pa je dostopen na: bit.ly/SVDubai.

Gostitelj dogodka Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP) in so-predsednik Medskupine RUMRA (Medskupine Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in oddaljena območja ter) in Pametne vasi, je ob robu konference povedal:

»Pametne vasi so ljudje. Pametne vasi so skupnosti na podeželskih območjih, ki uporabljajo inovativne rešitve za izboljšanje svoje odpornosti na podlagi lokalnih prednosti in priložnosti. Pametne vasi govorijo o tem, kako uporabiti tehnologijo, da bi ljudje imeli koristi in živeli bolje. Svet je na prelomnici – in tu pridejo na vrsto tehnologija in družbene inovacije. Tega se ni treba bati, je nekaj, kar je treba sprejeti in uporabiti pri preoblikovanju in soustvarjanju nove prihodnosti, v kateri ne moremo samo preživeti,  ampak uspevati. Naše poslanstvo ni nič manj kot spremeniti način življenja v trajnostni življenjski slog, v katerem smo v stiku z naravnim okoljem in pridelavo hrane ter živimo svoje življenje zavestno s pomočjo pametne tehnologije, ki pomaga usmerjati naše vsakodnevno vedenje k zdravemu in trajnostnemu življenju. Ustvariti želimo politično okolje, ki bo spodbujalo uporabo pametnih tehnologij v podeželskem okolju. S tem se borimo s perečimi demografskimi izzivi podeželskih območij.”

Podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica:

»V veselje mi je razpravljati o priložnostih in izzivih, da bi evropska podeželska območja postala privlačnejša in odporna, na tej konferenci o Pametnih vaseh na sejmu EXPO v Dubaju. Inovativno in dinamično okolje sejma EXPO, v katerem sta najsodobnejša tehnologija in umetna inteligenca predstavljeni v svojih najboljših močeh, je odlično okolje, v katerem lahko raziščemo možnosti za izvajanje Dolgoročne vizije Evropske komisije za podeželska območja. Izmenjave z vladnimi in poslovnimi voditelji kažejo, da lahko vsi prispevamo h koristim naših podeželskih območij. Z inovacijami, tehnologijo in digitalnimi rešitvami lahko resnično naredimo naše vasi pametne in bistveno izboljšamo življenje ljudi, ki v njih živijo. S tem bomo izpolnili tudi našo kolektivno odgovornost, da zagotovimo, da nihče ne bo zapuščen, kjer koli živi.”

Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, Vlada Republike Slovenije, predsedujoči minister Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo:

»Digitalne tehnologije so kmetom v oporo pri zagotavljanju varne, trajnostne in kakovostne hrane.  Digitalizacija mora biti v kmetijstvu zato med prednostnimi točkami Skupne kmetijske politike, saj uporaba novih informacijskih orodij in tehnologij vodi k večji konkurenci, boljšemu upravljanju in zmanjšanju upravnih bremen. Z novimi tehnologijami bodo mladi lahko izboljšali proizvodne procese in prišli cenejšo in bolj kakovostno hrano v luči trajnostnega razvoja pridelave hrane. Zato so pred nami globalni izzivi, med nekaterimi so tudi taki, ki imajo že dobro zastavljene rešitve. In pametne vasi so zagotovo med njimi. Tako primerno orodje za promocijo digitalne in družbene preobrazbe na podeželju ter se jih tako lahko opredeli kot ključne za preoblikovanje prihodnosti kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Podeželje povezuje ljudi in vedno bolj pomembno mesto v prihodnosti. Zato sem prepričan, da bomo na konferenci izmenjali izkušnje, kako bolj kakovostno in uspešno razvijati naše podeželje, ki je pred globalnimi izzivi, med drugimi tudi s pametnimi vasmi.«

Generalni komisar za Slovenijo na Expo 2020, Matic Volk:

“Prihodnost človeštva bo v veliki meri odvisna tudi od tega, kako dobro bomo razumeli, kako uskladiti razvoj urbanih in podeželskih območij. Razkorak med možnostmi, ki jih ponuja življenje in delo v mestih in manjših vaseh, je v veliki meri posledica različnih stopenj digitalizacije in  , bolj na splošno, povezovanje v globalna omrežja na področjih gospodarstva, znanja in informacij. Evropski program razvoja podeželja je zato že vrsto let močno osredotočen na zmanjševanje razlik med mestnimi in podeželskimi območji.  Poznamo številne zelo dobre ukrepe, ki ustvarjajo platformo za tako imenovane pametne vasi, in zelo smo ponosni, da je eden najvidnejših ambasadorjev tega programa dolgoletni evropski poslanec iz Slovenije gospod Franci Bogovič. Na njegovo pobudo Slovenija na Expo 2020 organizira mednarodno konferenco, ki je v celoti posvečena viziji in izzivom razvoja pametne vasi ter priložnostim, ki jih ta razvojni koncept ponuja v smislu razvoja pravične, odporne in vključujoče družbe.«

Dino Francescutti Motis, podregionalni koordinator in predstavnik FAO v ZAE, podregionalni urad za države Sveta za sodelovanje v Zalivu in Jemen – SNG:

“Pobuda 1000 digitalnih vasi je namenjena spodbujanju digitalne preobrazbe vasi in majhnih mest po vsem svetu, ki kmetom omogoča uporabo digitalnih tehnologij. Gre za digitalizacijo kmetijskih elementov, proizvodnjo in upravljanje kmetijskega poslovanja ter s tem povezano tržne in družbene storitve kmetijskih procesov in preoblikovanje podeželja. Digitalne tehnologije povečujejo gospodarske koristi in prispevajo k varnosti preskrbe s hrano s povečanjem produktivnosti kmetijskih sektorjev, izboljševanjem tržnih priložnosti z e-trgovino in dostopom do tržnih informacij ter olajšajo vključevanje kmetov v vrednostne verige. Pobuda  ima tudi družbene in kulturne koristi z večjo komunikacijo in informacijami za izboljšanje življenjskega standarda podeželskih vasi. Digitalne vasi in podeželski turizem sta lahko motorja za povečanje odpornosti, diverzifikacijo prihodkov kmetov in za boljšo gradnjo.”

Doris Letina, podpredsednica Evropskega sveta mladih kmetov (CEJA)

»Podeželska območja bi morala zagotavljati dostojno življenje. Prostor za življenje, razvoj na osebni in poslovni ravni ter zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa. Za mlade kmete, za podeželsko mladino in vse druge profile na podeželju. Izjemno pomembno je, da vsak deležnik prepozna svojo vlogo in prevzame odgovornost, obstaja pa tudi velika potreba po široki paleti uporabnih orodij, ki morajo imeti tudi dostopne vire.«

Chenesai Mangoma, izvršni direktor Chenesai Africa in trgovinski strateg Creative Industries:

“Z naraščajočo podeželsko populacijo nosijo državljani skupno odgovornost za oblikovanje rešitev, ki bodo spodbujale vključujoč in pametni razvoj v naših podeželskih skupnostih. Delovanje na stičišču prakse skupnosti, trgovine in kreativnih industrij je bilo ključnega pomena pri informiranju naših strategij reševanja. Verjamem, da lahko decentralizacija dejavnosti, kot je decentralizacija kreativnih trgovskih trgov, spodbuja izgradnjo zmogljivosti, poveča dostop do tehnologije z izboljšanjem spretnosti in poveča trgovino v podeželskih skupnostih. To lahko poveča dohodek, ki ga lahko usmerim v izgradnjo bioplina in pošiljanje več otrok v šolo. Izkusili smo, da pristop, osredotočen na človeka, ki postavlja skupnost na prvo mesto, lahko prinese strategije z velikim vplivom. To je v skladu z načelom Ubuntuja – sem, ker si ti.”

Tony Jin, Huawei, glavni predstavnik pri institucijah EU:

»Pobuda pametne vasi ima v središču ideal sodelovanja in sodelovanja;  vrednote, ki jih delimo v Huaweiju. Imamo tehnološko znanje, da ponudimo konkretne rešitve v jedru projekta, ki podeželskim skupnostim omogoči hitrejšo, cenejšo in zanesljivejšo povezljivost ter jim omogoči dostop do enakih standardov izobraževanja, zdravstvenega varstva, prometne infrastrukture in gospodarske  priložnosti kot tisti, ki živijo v bolje financiranih mestnih območjih.”

Gregor Novak, direktor in solastnik Suncontract: »SunContract energetska tržnica podpira povsem nov poslovni model, ki končnim porabnikom omogoča neposredno koriščenje skupnostnega obnovljivega vira in povezovanje s proizvajalci elektrike, kar zagotavlja večjo dostopnost energetike za posameznike. Zato je tudi odlična tehnološka rešitev za ustvarjanje samooskrbnih in podnebno nevtralnih skupnosti. Odlična primera, da le-ta deluje, sta vas Zavrate, kjer preko skupnostne samooskrbe vključene na SunContract platformo, zagotavljamo zeleno elektriko za vse vaščane, ter sončna elektrarna na Zdravstvenem domu Radeče, ki bo omogočila skupnostno samooskrbo za samo mestno jedro Radeč.«