Podpora predsednika SLS in evropskega poslanca Franca Bogoviča skupnostnim vrtovom

Ljubljana, 12. november 2014 ? Predsednik SLS in evropski poslanec Franc Bogovič je podprl projekt Skupnostni vrtovi Krško, ki se bo v okviru civilne iniciative za samooskrbne urbane vrtove predstavil na 45. sejmu Narava-zdravje, ki bo na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču svoja vrata odprl jutri. Že v času svojega županovanja v Občini Krško je bil Franc Bogovič eden od pobudnikov ureditve skupnostnih vrtov.

Njegovo izjavo podpore v celoti podajamo v nadaljevanju.

***

Podpora projektu skupnostni vrtovi Krško

Skupnostni vrtovi, ki se v zadnjem času vedno bolj uveljavljajo po vsej Sloveniji, so hvalevreden pristop k reševanju vprašanja lokalne samooskrbe in skrbi za okolje. Ne samo, da imajo izjemno nizek ogljični odtis, ampak poskrbijo tudi za samooskrbo z vrtninami, za vzpostavljanje stikov s soljudmi in s tem za boljše odnose v skupnosti. Skupnostni vrtovi imajo velik vzgojen in izobraževalen pomen, saj se tam pogosto celostno prenaša znanje ? horizontalno, v skupnostnem reševanju pridelovalnih težav, in vertikalno, z bolj izkušenih na mlajše generacije. Tu vidim priložnost za razširitev dosega tega znanja: prvič, s povezavo ekoloških skupnostnih in šolskih vrtov bi sočasno poskrbeli za povezanost učencev s skupnostjo, ki bi jim lahko pomagala in jih usmerjala s svojim znanjem in izkušnjami, drugič, vzpostavila bi se resnično lokalna samooskrba šol (in tudi vrtcev), saj bi lahko otroci šolsko kuhinjo delno preskrbeli z zdravimi pridelki z lastnega vrta, in tretjič, znanja, ki jih bodo otroci na tak način vsrkali vase, jim bodo ostala za vse življenje. Gre za proces, v katerega moramo vlagati. Gre za trajnostno vzgojo, prebujanje zavedanja o lastnem okolju in skrbi zanj že od malih nog, tako v ruralnih kot tudi v urbanih okoljih, ki imajo sicer manj priložnosti za spoznavanje in udejstvovanje v tovrstnih aktivnostih.

Kot evropski poslanec, namestnik v Odboru Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), kjer se ukvarjamo tudi z vprašanji trajnostnega razvoja in samooskrbe, predvsem pa kot tisti, ki sem bil že kot krški župan eden izmed pobudnikov ureditve skupnostnih vrtov tudi v Občini Krško, popolnoma podpiram vaš plemenit trud za skupno bolj zdravo prihodnost in vam iskreno želim veliko uspeha pri vašem delovanju.

Franc Bogovič

predsednik SLS in poslanec RS v Evropskem parlamentu

***