Poenostavljamo SKP za večjo prehransko varnost in manj birokracije!

Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) je po nujnem postopku potrdil spremembe uredb Skupne kmetijske politike (SKP), ki močno rahljajo okoljske in administrativne obremenitve kmetov.

Bruselj, 15. april 2024 – Odbor AGRI je na današnji seji z veliko večino potrdil predloge sprememb uredb SKP, ki jih je pred kratkim predstavila Evropska komisija in se nanašajo tako na izvajanje določenih kmetijsko-okoljskih ukrepov, ki so jih dolžni izvajati kmetje, kot na zniževanje administrativnih obremenitev za kmete. Spremembe močno administrativno razbremenjujejo kmete, poenostavljajo zahteve za kmete pri minimalnem deležu neproduktivnih površin, pri obveznem kolobarju in pri obvezah za zeleno prekrivanje tal. Bolj kot birokraciji se bodo kmetje sedaj lahko posvetili pridelavi hrane. Pri glasovanju na odboru AGRI je sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je predlagane spremembe s svojim glasom tudi jasno podprl,

“Že ob predstavitvi tega paketa sprememb zakonodaje o SKP sem pozdravil namero Komisije, ki je po zelo glasnih, dolgotrajnih in intenzivnih kmečkih puntih širom po Evropi vendarle “spregledala” in  prisluhnila tako opozorilom kmetov kot številnim opozorilom, ki jih sam z nekaterimi kolegi v Evropskem parlamentu že dlje časa naslavljam nanjo. Po umiku uredbe o trajnostni rabi pesticidov in prvem paketu manjših razbremenitev za kmete, s tem paketom zakonodaje kmetom dajemo jasno zavezo, da jih podpiramo pri njihovem ključnem poslanstvu – pridelavi hrane,” uvodoma izpostavlja Bogovič in dodaja, da današnja potrditev sprememb obveznih pravil in standardov, ki jih morajo izpolnjevati kmetje, da prejmejo neposredna plačila, t. i. standardov za dobro kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč (DKOP), predstavlja stik z realnostjo kmetovanja. Po Bogovičevih besedah bodo lahko kmetje upravičeni do neposrednih plačil iz naslova izpolnjevanja standardov DKOP tudi v primerih nepredvidljivih vremenskih razmer.

“Spremembe bodo državam članicam omogočile določitev izjem od DKOP 5, DKOP 6 in DKOP 7, ki zajemajo situacije, v katerih obstaja tveganje, da bi bile zahteve v nasprotju s samimi cilji DKOP. Iz standarda DKOP 8 se izloča obveznost namenjanja minimalnega deleža obdelovalnih površin v neproduktivne površine (praha) oz. druge krajinske značilnosti (žive meje, drevesa …). Namesto tega bodo države članice morale vzpostaviti eko shemo, ki nudi podporo kmetom pri ohranjanju deleža obdelovalne zemlje v neproduktivnem stanju ali za ustvarjanje novih krajinskih značilnosti, za kar bodo kmetje tudi nagrajeni. Standard DKOP 7 sicer ohranja obveznost kolobarjenja, vendar daje državam članicam možnost izpolnitve te zahteve z diverzifikacijo posevkov. Slednje namreč prav tako prispeva k ohranjanju zdravih tal, saj zagotavlja raznolikost pridelkov v enem letu. To bo kmetom, ki jih prizadenejo suše ali prekomerne padavine, omogočilo izpolnjevanje pogojev iz DKOP 7 na bolj realen način, ki je prilagojen kmetijskemu koledarju. V okviru prenovljenih eko shem se predvideva tudi okrepitev podpor kmetom, ki bodo v kolobarjenje vključevali stročnice. Vzpostavlja se tudi večja prožnost za države glede izvajanja standarda DKOP 6, ki se nanaša na prekrivanje tal v občutljivih obdobjih in kmetom povzroča velike težave pri izvajanju,” podrobneje pojasnjuje Bogovič, ki je prepričan, da bo za večino slovenskih kmetov zelo dobrodošla tudi sprememba, ki določa izvzetje kmetijskih gospodarstev do 10 hektarjev obdelovalnih površin iz nadzora pogojenosti in kazni. “Gre za precejšnjo administrativno razbremenitev za kmete, ki tako ne bodo deležni dodatnih kontrol s strani nadzornih organov. Pomembno administrativno razbremenitev predstavlja tudi predlog za izvzetje upravičencev, ki hkrati prejemajo tako neposredna plačila na površino kot plačila iz naslova razvoja podeželja iz pregledov navzkrižne skladnosti in uporabe kazni,” zaključuje Bogovič, ki je prepričan, da bodo navedene spremembe evropskim kmetom omogočile znatno razbremenitev, da se bodo le-ti lahko bolj posvetili pridelavi hrane in tako še naprej zagotavljali prehransko varnost v Evropi. 

Po potrditvi predlogov sprememb uredb SKP na odboru AGRI, bodo prihodnji teden, na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, o njih glasovali še vsi evropski poslanci, uveljavljene pa bodo naslednji dan po objavi v Uradnem listu EU.