Pomembno je, da ljudje razumejo krožno gospodarstvo in ga sprejmejo za svojega v vsakdanjem življenju

Bruselj, 10. januar 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je udeležil delovnega zajtrka v Evropskem parlamentu, ki ga je na temo krožnega gospodarstva organiziral hrvaški evropski poslanec Davorin Škrlec, kot uvodničarji pa so sodelovali tudi predstavniki družbe Nestle in nemškega podjetja Werner & Merz. V razpravi so izpostavili nujnost po celovitem pogledu na ves življenjski cikel nekega izdelka z vidika vpliva na okolje. Pri tem mora postopek embaliranja zmanjšati izgube hrane v transportu, vplivati pa tudi na to, da bomo čim manj hrane zavrgli. V razvitih ekonomijah se danes namreč izgubi 3 % hrane v distribuciji, kar 30 % hrane pa zavržemo doma.

 

Da je treba nadalje spodbujati ljudi k čim večjemu ločenemu zbiranju embalaže, njeni predelavi ter ponovni uporabi, so se strinjali vsi udeleženci pogovora o krožnem gospodarstvu.

 

Bogovič pa je v razpravi še poudaril, da je nujno ozaveščanje ljudi, s čimer je treba pričeti že v vrtcih in osnovnih šolah. Navedel je dobre primere iz Občine Krško, kjer je bil Bogovič dolgoletni župan, in kjer so se organizirali skupaj z lokalnim komunalnim podjetjem, začeli z osveščanjem prek eko krožkov, uvedli eko-tržnice in tako tudi dvignili okoljsko zavest pri mladih, kar je bilo zelo pomembno pri uvajanju ločenega zbiranja odpadkov.

 

Omenil je tudi, da sedaj kot evropski poslanec organizira okrogle mize na temo krožnega gospodarstva, saj je po njegovem prepričanju nujno, da ta gospodarski koncept ljudje razumejo in ga sprejmejo za svojega v vsakdanjem življenju. »Prav tako je zelo pomembno, da imamo učinkovit sistem ločenega zbiranja odpadkov in urejene sisteme za snovno predelavo,« je ob tem dejal Bogovič.

 

Današnji pogovor je potekal tudi o tem, kako s sistemom subvencij vzpodbuditi uporabo embalažnih izdelkov,  ki so izdelani iz recikliranega materiala, saj so običajno ti izdelki dražji.