Poziv evropskemu komisarju za kmetijstvo Wojciechowskemu za izjemen ukrep COVID-19

Bruselj, Ljubljana, Koprivnica, 14. april 2020 –  Na pobudo bolgarskega poslanskega kolega iz Evropske ljudske stranke (EPP) Asima Ademova, je evropski poslanec Franc Bogovič skupaj (SLS/EPP) z nekaterimi ostalimi kolegi na evropskega kmetijskega komisarja Janusza Wojciechowskga naslovil pismo o dodatnih ukrepih za pomoč evropskemu kmetijstvu zaradi posledic koronavirusa. “S kolegi pozdravljamo že sprejete ukrepe Evropske komisije (večja fleksibilnost pri izvajanju Skupne kmetijske politike (SKP), povečanje stopnje predplačil iz naslova SKP, prerazporeditve sredstev iz PRP, „zeleni pasovi“ za nemoten čezmejni prehod agroživilskih proizvodov idr.). A ocenjujemo, da bi bilo treba tudi v osnovni uredbi SKP o razvoju podeželja zapisati “izjemen COVID-19 ukrep”, ki bi omogočil hitrejšo stabilizacijo sektorja,” poudarja Bogovič.

 

Evropski poslanci, podpisniki pisma evropskemu komisarju za kmetijstvo predlagajo, da bi z zapisom izjemnega COVID-19 ukrepa za kmetijstvo za hitrejšo stabilizacijo kmetijskega sektorja lahko dosegli z naslednjimi ukrepi:

  • predvsem s kritjem stroškov, ki jih imajo kmetje,
  • s skladiščenjem kmetijskih pridelkov, izgub, povezanih z opuščanjem dohodka, padanjem cen ter zmanjšanjem in prekinitvijo dejavnosti;
  • z logistiko, usmerjeno v alternativne načine dajanja proizvodov na trg in predelave sicer neporabljenih proizvodov;
  • z zaščito delavcev in ohranjanjem delovanja proizvodnega cikla skozi vse leto (dezinfekcija in zaščitna oprema, digitalna orodja za spletno poslovanje, idr.).

 

S takšnim ukrepom bi torej lahko kmetom hitro pokrili izdatke, ki nastanejo v zvezi s preprečevanjem pandemije, skladiščenjem, predelavo in ohranjanjem pokvarljivega blaga in izgubo trga ter nadomestilom za logistiko, ki je potrebna za dostop na trg. Podpisniki pisma ocenjujejo, da bi se sredstva za izvajanje omenjenih ukrepov lahko zagotovila iz naslova alociranih, a neporabljenih sredstev države za razvoj podeželja.

 

“Kmetje, predelovalci in ostali agroživilski delavci so bistvenega pomena za zagotavljanje stalne oskrbe s hrano in ohranjanje vitalnosti evropskega podeželja, za kar jim moramo biti prav vsi neizmerno hvaležni. Zato si v trenutni izjemno težki situaciji zaslužijo vso našo podporo in pomoč, ki mora vključevati vsa možna orodja za obvladovanje te krize. Tudi s spremembo osnovnega zakonodajnega okvira SKP, če ne gre drugače!”, še podarja Bogovič.