Poziv Evropski komisiji k pripravi Bele knjige za podeželje

Bogovič na konferenci Podeželska območja v teritorialni koheziji in vključujočih politikah rasti v obdobju 2014 ? 2020 opozoril, da je sodelovanje med mestnimi, primestnimi in podeželskimi območji ključnega pomena

 

Bruselj, 22. september 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v torek popoldne, 21. septembra 2015, kot podpredsednik Medskupine Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in odmaknjena območja soorganiziral konferenco z naslovom ?Podeželska območja v teritorialni koheziji in vključujočih politikah rasti v obdobju 2014 ? 2020?, ki je potekala v prostorih Odbora regij (Skupščine lokalnih in regionalnih predstavnikov Evropske unije) v soorganizaciji z E. C. M. (European Countryside Movement) v Bruslju. Na konferenci, na kateri so poleg predstavnikov Evropskega parlamenta med drugimi sodelovali tudi evropska komisarka za regionalno politiko Corina Cre?u ter predstavniki Odbora regij, Eko-socialnega sklada in nevladnega sektorja, je Bogovič sodeloval s prispevkom ?Podeželska območja v teritorialni koheziji in vključujočih politikah rasti?.  Na konferenci je na povabilo evropskega poslanca Franca Bogoviča sodeloval tudi Razvojni center srca Slovenije, pri čemer je direktorica centra Aleksandra Gradišek predstavila slovenski primer dobre prakse povezovanja podeželskih območij z mestnimi.

 

Bogovič_MEP_Konferenca_Podeželje_Kohezija_rast_FOTO_Vir_Pisarna_evroposlanca_Franca_Bogoviča

V svojem govoru je Bogovič izpostavil, da sodelovanje podeželja in mest nudi veliko možnosti za razvoj, delovna mesta in posledično izboljšanje kakovosti življenja evropskih državljanov, ne glede na to, ali živijo v urbanih ali podeželskih območjih. ?Mestna in podeželska območja postajajo vse bolj in bolj integrirana. Glede na dejstvo, da se soočamo s številnimi izzivi, kot so: podnebne spremembe, učinkovita raba naravnih virov in njihova enakopravna dostopnost, kakor tudi demografske spremembe, je sodelovanje med mestnimi, primestnimi in podeželskimi območji v ključnega pomena,? je na konferenci dejal Bogovič ter opozoril, da je to sodelovanje lahko uspešno le, če so koristi za vsa območja vzajemne.

 

Kot je evropska komisarka za regionalno politiko Corina Cretu že poudarila, nam sedanji zakonodajni okvir zagotavlja dovolj instrumentov za izvajanje politik vključevanja rasti. Strategija Evropa 2020 nam s konkretnimi cilji v družbenem, gospodarskem in tehnološkem vidiku zagotavlja vključevanje, medtem ko nam predpisi dajejo tematsko koncentracijo v skladu s temi cilji,? je povedal Bogovič, ki je prepričan, da države članice in regije EU že izvajajo določene strukturne instrumente na način, ki se mu sledi celostni ozemeljski pristop. ?To je najbolj pomembno, da so mestno-podeželskih partnerstva vključena v sporazumih o partnerstvu in v posameznih operativnih programih različnih skladov,? je še dejal Bogovič.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič je predstavil cilje, ki jih mora imeti vsak operativni program vsake državi članice EU, da bi zagotovili razvoj podeželskih območij, kot tudi povečalo njihov medsebojni odnos z urbanimi središči. Ti cilji so:

  • Konkurenčnost in inovacije, – s povezovanjem malih in srednjih podjetij s podeželskih območjih v urbana območja, kar predvideva boljši dostop do financiranja inovacij;
  • Regionalne proizvodne in tržne verige – Izboljšanje trženja skupnega območja z vključevanjem regionalnih izdelkov iz kmetijske panoge in ročne obrti ter turizma in rekreacijskih območij v integrirane proizvodne in distribucijske verige in/oz. blagovne znamke.
  • Učinkoviti sistemi izobraževanja in boljše usposobljenosti – Izboljšanje možnosti za izobraževanje s povezovanjem šol in univerz v mestnih in podeželskih območjih; sodelovanje med podjetji in univerzami; spodbujanje regionalnih tem v akademskih študijah.
  • Digitalna agenda – Razvoj dostopa do interneta na podeželskih območjih, npr. prek širokopasovne infrastrukture; spletno podprte javne, socialne in zdravstvene storitve za (podeželsko) prebivalstvo.
  • Trajnostni razvoj
   • Omejevanje porabe virov, zmanjšanje emisij in povečanje energetske učinkovitosti: Spodbujanje energetske učinkovitosti in trajnostno-prostorsko integriranih energetskih strategij – združevanje potenciala podeželskih območij za pridobivanje energije s potrošniki v urbanih območjih; upravljanje uporabe zemljišč kot prispevek k dobrem upravljanju virov.
   • Trajnostni promet: Razvoj regionalnih konceptov mobilnosti in privlačnih lokalnih javnih prevoznih storitev; izboljšanje povezav med regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi prometnimi omrežji in logističnimi verigami za optimizacijo prevozov; boljše povezovanje podeželskih regij z obsežno prometno infrastrukturo
  • Zagotavljanje socialne infrastrukture, zlasti na podeželju: razvijanje usklajenih rešitev, ki združujejo tako razvijajoče se kot stagnirajoče regije; zagotavljanje obsežnega spektra zdravstvenega varstva oz. storitev na podeželskih območjih.

 

 Ob koncu zelo obiskane konference je Bogovič povzel v razpravi izpostavljene ključne dejavnike oz. velike spremembe v družbi, ki vplivajo na sedanji in prihodnji razvoj mestni, primestnih in podeželskih območij, in ki jih morajo upoštevati prihodnje politike za spodbujanje razvoja tudi gorskih in drugih odmaknjenih področij, ti so: klimatske spremembe; finančna kriza; geopolitične spremembe  – konfliktna žarišča v okolici Evrope (Severna Afrika, Srednji Vzhod, Ukrajina); starajoče se prebivalstvo in upadanje prebivalstva na nekaterih podeželskih območjih; begunska in migrantska kriza, razumevanje, da podeželje ni kmetijstvo ? nove priložnosti v družbi, nove priložnosti za ljudi na podeželju, digitalizacija in širokopasovne povezave na podeželju in decentralizacija v energetskem sektorju (vetrna energija, sončna energija, energija, lesna biomasa).

 

Ključni zaključki, ki jih je ob koncu konference prav tako povzel evropski poslanec Franc Bogovič,  konference so:

  1. Okrepiti je treba sodelovanje različnih resorjev in institucij na področju razvoja podeželja, in sicer: Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Odbora regij, ekonomsko-socialnega sveta, drugi partnerjev in E. C. M
  2. Velike razlike med državami članicami EU na področju razvoja podeželja, kot tudi težave znotraj samih držav članic na področju manj razvitih gorskih in odmaknjenih področij, je treba reševati tudi skozi princip solidarnost v EU, tako pri kohezijskih sredstvih kot sredstvih kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  3. Države članice EU imajo tudi svojo odgovornost za oblikovanje spodbujajočih politik za razvoj podeželja, pri čemer je še posebej pomembno spodbujanje partnerstva med podeželskimi, primestnimi in mestnimi območji.
  4. Pisni poziv Evropski komisiji k pripravi in sprejemu Bele knjige o podeželju. To je tudi eden ključnih ciljev Medskupine Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in odmaknjena območja.

 

Priloga: Poziv_EK_k_pripravi_Bele_knjige_za_Podeželje_MER-Com2015-1-E