Praznik kozjanskega jabolka letos že šestnajstič zapored

VABILO

 

Tradicionalno praznovanje kozjanskega jabolka, ki bo letos trajal od 4. do 11. oktobra 2015, je osrednja prireditev Kozjanskega parka, ki uvaja vse elemente pomembne za razvoj in rast slovenske družbe. Ponosen sem, da bom lahko kot evropski poslanec tudi letos sodeloval na tej prireditvi, ki poveže obiskovalce s tukajšnjimi prebivalci parka in oživlja skupna prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kozjanske kmetijske kulturne krajine, katere razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

Podelitev kozjanskega Carjeviča, kjer se na osrednji prireditvi praznovanja Kozjanskega jabolka zbere več tisočglava množica udeležencev, je priložnost za obujanje tradicije, prenos znanja, etnološke značilnosti krajine in prebivalstva ob meji, kulinarične dediščine in še mnogo dobrega. Je priložnost, da se stkejo vezi, ki v tednu trajanja v ta predel Slovenije pripeljejo vse in vsakogar, ki pozna jabolčni cvet, delo sadjarja ter pomen sadeža ? jabolka ? za zdravje ljudi.

Se srečamo na slavnostni prireditvi v soboto, 10. oktobra 2015, ob 10. uri in skupaj podpremo to tradicionalno prireditev ter voščimo letošnjemu nagrajencu Carjevič leta.

Prijazno vabljeni!