Predlog Poročila o obetih za sektor mleka v EU z 2 predlogoma amandmajev Franca Bogoviča za podporo vključevanju kmetov v OP-je

 

Strasbourg, 11. junij 2015 – Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), v katerem kot nadomestni član deluje tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je ta teden ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta sprejel Poročilo o obetih za sektor mleka v EU in ga tako pripravil za potrditev na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta meseca julija. Bogovič je k predlaganem poročilu vložil večje število amandmajev, med katerimi so bili številni vključeni v sprejete kompromisne amandmaje, dva amandmaja pa sta bila sprejeta v prvotno predlaganem besedilu. Gre za amandmaja, ki poudarjata pomembnost ustanavljanja organizacij proizvajalcev oz. spodbujanja politične podpore k vključevanju kmetov v organizacije proizvajalcev ter poudarjata pomembnost kriznega programa pri spopadanju z  nepoštenimi trgovinskimi praksami. Bogovič poudarja, da sta ti dve vprašanji zelo pomembni tudi za prihodnost proizvodnje mleka v Sloveniji. ?Pomanjkljiva organizacija pridelovalcev kmetom zmanjšuje pogajalsko moč, kar vpliva tudi na pojav nepoštenih trgovinskih praks. Z ureditvijo prvega bo tudi drugega manj, česar se EU zaveda,? pravi Bogovič, ki opozarja, da je ureditev te problematike nazadnje vendarle na strani slovenske oblasti in samih kmetov.

 

Poročilo o obetih za sektor mleka v EU temeljito analizira stanje ter opredeljuje potrebne ukrepe na področju trga mleka v EU, ki je zadnje čase predmet velikih sprememb in pretresov. Temu botruje predvsem ruski embargo na uvoz živil iz EU ter ukinitev mlečnih kvot. Čeprav poročilo ugotavlja ugodne srednje- in dolgoročne ukrepe v mlečnem sektorju EU, kot eni ključnih kmetijskih panog evropskega kmetijstva, vseeno opozarja Evropsko komisijo na krepitev kriznih ukrepov ter ustvarjanje pogojev za povečanje naložb v sektorju in posledično novih delovnih mest. Pri doseganju slednjega poročilo izpostavlja predvsem vlogo Evropske investicijske banke (EIB), ki mora svoje finančne vire začeti usmerjati tudi v podporo investicijam v kmetijstvu. Tako bo mogoče ohraniti dolgoročno stabilnost in razvoj mlečnega sektorja v EU in okrepiti izvoz mleka in mlečnih izdelkov na nove trge izven Evrope, čemur poročilo namenja posebno pozornost.

 

Poleg tega je v poročilu izpostavljeno vprašanje ustreznih ukrepov zaradi aprilskega padca mlečnih kvot v EU, predvsem v smislu podrobnejšega spremljanja delovanja trga mleka in sprejetja intervencijskih ukrepov v primeru prevelikega padca cen mleka ter neravnovesij na trgu.

 

Pozornost je namenjena tudi krepitvi programov za promocijo, boju proti nepoštenim trgovinskim praksam v dobavni verigi mlečnih proizvodov, ohranjanju proizvodnje mleka na hribovskih in odmaknjenih območjih ter krepitvi vloge organizacij proizvajalcev.

 

Končno glasovanje o Poročilu o obetih za sektor mleka v EU bo potekalo na julijskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.