Predlog za znižanje zaščite volka v EU prijetno božično darilo evropskim kmetom!

Pobuda Evropske komisije za prilagoditev zaščite volka v skladu z Bernsko konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov je zagotovo korak v pravo smer, a s podobnim ukrepom se je treba odzvati tudi na naraščajočo populacijo rjavega medveda v Evropi!

Bruselj, Ljubljana, 21. december 2023Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je odzval na včerajšnji predlog sklepa Evropske komisije k Bernski konvenciji, s katerim Komisija predlaga znižanje statusa zaščite volka s “strogo zaščitenega” v “zaščitenega”. V to odločitev je Komisijo vodila poglobljena analiza statusa volka v EU, ki vključuje tudi podatke iz septembrskega poziva predsednice Ursule von der Leyen k zbiranju relevantnih informacij s terena, na katerega so se na Bogovičevo pobudo odzvale tudi številne lokalne skupnosti in kmetijske organizacije iz Slovenije. Nadaljnja usoda predloga sklepa je v rokah držav članic EU, po sprejetju njihove odločitve nato sledi razprava v Stalnemu odboru Bernske konvencije in posledično prilagoditev zaščite varstva volka v EU.

Bogovičev odziv na predlog Komisije se nahaja v nadaljevanju:

»Odločitev Komisije, da predlaga znižanje zaščite volka v EU vsekakor pozdravljam! Gre za zgodnje božično darilo evropskim in slovenskim kmetom, predvsem živinorejcem in rejcem drobnice, zlasti na območjih z gosto poseljenostjo populacije volkov. Vrnitev volkov in izjemno povečanje njihove populacije v EU je nedvomno velik uspeh z vidika krepitve biotske raznovrstnosti, a v današnjih razmerah predstavlja nepremostljivo oviro za številne živinorejce in rejce drobnice, ki so že tako v težkem socialno-ekonomskem položaju. Pokol rejnih živali s strani zveri je za kmeta tako materialni udarec, kot tudi motivacijski in psihološki. Veliko kmetov tudi obupa in preneha z vzrejo. Noben kmet oz. rejec ne redi in ne bo redil domačih živali za hrano volkovom ali za povračilo škode, ki je pogostokrat bolj kot ne miloščina.

Kot že v svoji analizi ugotavlja sama Komisija, je koncentracija tropov volkov v nekaterih evropskih regijah postala resnična nevarnost predvsem za živino, na kar sem tudi sam opozarjal že vrsto let. Analiza kaže, da se je populacija volkov v zadnjih dvajsetih letih povečala na 20.000 volkov na obširnih območjih, kar je privedlo do ogrožanja živinorejcev, rejce drobnice in varnosti na podeželju. Veseli me, da je po dolgoletnih in številnih pozivih, tako kmetijskih organizacij kot razumnejših posameznikov iz Evropskega parlamenta, Komisija dojela resnost situacije na terenu in predlagala prilagoditev statusa pravne zaščite volka. Zaščititi je namreč treba lastnike domačih rejnih živali, prizadete kmete – deležnike in njihove ustavne pravice odločanja o svojem življenju in gospodarski pobudi ter pravice do socialne varnosti. Obžalujem, da do tovrstne »katarze« v službah Komisije in njenemu vodstvu ni prišlo že pred leti, ko je stanje v marsikateri regiji in državi že bilo nevzdržno. Na to smo v Evropskem parlamentu opozorili tudi v resoluciji o velikih zvereh lanskega novembra in pozvali k takojšnji spremembi zaščite nekaterih velikih zveri. Tako pa so se spremembe na bolje začele dogajati šele po odhodu bivšega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa konec julija. A bolje pozno kot nikoli. Obžalujem tudi to, da Komisija hkrati ne predlaga tudi znižanje zaščite rjavega medveda, populacija katerega je v preteklih letih v številnih državah EU, tudi v Sloveniji dobesedno eksplodirala. Upam in pričakujem, da bomo predlog takšnega predloga sklepa kmalu dočakali, države članice EU pa pozivam k čimprejšnjemu sprejetju predlaganega sklepa o znižanju zaščite volka v EU!«