Pri energetiki in zelenem prehodu moramo govoriti več o tehnologiji, ne ideologiji

Slovenija mora računati na vse raznolike obnovljive vire energije, pri čemer je nujna nevtralnost tehnologij. Poleg tega mora biti v prihodnje čim bolj samooskrbna na področju proizvodnje elektrike, sicer bo električno odvisna od drugih in dražjih virov elektrike.  

Strasbourg, Ljubljana – Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP) se je danes udeležil konference ENERGIJA V SLOVENIJI, ki jo je organizirala Energetska zbornica Slovenije, ki kot krovna organizacija energetskega sektorja v Sloveniji tesnosodeluje pri oblikovanju slovenske strateške vizije v energetski in podnebni politiki ter s povezovanjem energetskih organizacij soustvarja skupno vizijo za napredno nizkoogljično slovensko družbo. Slovensko predsedstvo Svetu EU 2021 v drugi polovici letošnjega leta, poleg vseh drugih ključnih prednostnih nalog EU v danem trenutku, kot eno izmed prioritet predvideva tudi tematiko gospodarske rasti ob upoštevanju zelenega prehoda v smeri zmanjšanja toplogrednih plinov za 55 % oz. v smeri brezoogljične družbe. 

Bogovič, ki je po novem v Evropskem parlamentu med drugim tudi namestnik v Odboru za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) in ki je v času trinajstletnega županovanja Občini Krško področju energetike v Krškem in Posavju posvečal veliko pozornosti in svojih županskih aktivnosti energetskim temam – umeščanju energetskih objektov v lokalni prostor (hidroelektrarne na Spodnji Savi in protipoplavna varnost, odlagališče radioaktivnih odpadkov, delovanje Nuklearne elektrarne Krško – NEK v občini), je opozoril, da smo trenutno v desetletju revolucije v energetskem sektorju. »Pričakuje se zmanjšana uporaba klasične energije oziroma večja uporaba elektrike. Prišlo bo do spremembe energetskih sistemov. In če bomo v Sloveniji nadaljevali s takšno dinamiko prilagajanja spremembam v energetiki, kot smo to počeli v minulem desetletju, ni možnosti, da bomo uspeli doseči cilje, ki smo si jih zadali v Evropski uniji, to je: 55 % znižanje emisij do leta 2030,« je dejal Bogovič.

»Nujno je, da se v Sloveniji najprej odločimo glede obnovljivih virov – ali gremo v vodne energetske vire, vetrne – tu vemo, da smo imeli že v preteklosti težave najti lokacije za vetrnice, kar je sedaj še težje. Po moji oceni moramo obvezno računati na vse raznolike obnovljive vire energije, pri čemer je nujna nevtralnost tehnologij. O tem v EU govorimo v okviru pogovorov o taksonomiji, kar bo naslednji teden ponovno obravnavano v odboru ITRE v Evropskem parlamentu, kjer upam, da bomo govorili o tehnologiji, ne ideologiji. Kajti tudi na področju razprav o energetiki je vse preveč ideologije. Osebno mislim, da je pomembno, da govorimo o proizvodnji ne le obnovljivih virov, temveč tudi nizkoogljične energije. To je ključno, saj si sicer ne znam predstavljati, kako bomo lahko zagotovili dovolj elektrike v Sloveniji brez novega bloka NEK,« je poudaril Bogovič in dodal, da je drug scenarij velika odvisnost Slovenije na področju elektrike od virov, ki ne bodo v naših rokah, taka elektrika pa bo tudi zelo draga.