Prvo srečanje dijakov in mentorjev treh posavskih šol v okviru projekta Mladi mladim

Mladi mladim – EU priložnosti za mlade v okviru evropskega in slovenskega projekta Zavezništvo za mlade

 

Brežice, 18. januar 2019 – V okviru projekta Mladi Mladim, ki na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) poteka v okviru širšega evropskega projekta Zavezništvo za mlade, je na Gimnaziji Brežice potekalo prvo srečanje z mladimi – dijaki in njihovimi mentorji iz treh posavskih srednjih šol, ki sodelujejo v projektu: Šolski center Krško – Sevnica, Gimnazija Brežice in Ekonomska in trgovska šola Brežice. Dijaki so pod okriljem svojih mentorjev iz šol oblikovali projektne skupine, ki bodo obravnavale posamezne aktualne evropske politike, kot so kmetijska, okoljska in energetska politika, pa tudi področje mobilnosti, v luči teh politik pa bodo pogledali, kako so v te tematike že konkretno in praktično vpeta lokalna podjetja oz.  gospodarstvo. Pri projektu sodeluje tudi Gimnazija Ptuj, kjer pa bo podobno srečanje potekalo v kratkem.  

 

 

Cilj projekta Mladi mladim je vzpodbuditi mlade k zanimanju in spoznavanju nekaterih evropskih politik na področjih, kjer v Posavski regiji in na Ptujskem območju delujejo odlična podjetja, ki so vključena v evropski prostor.  Namen je tudi spodbuditi povezovanje regionalnega gospodarstva s srednjimi šolami z ambicijo, da mladi spoznajo priložnosti za svojo kariero v domačem okolju, hkrati pa se predstavijo mladim ter šolam tudi odlična regijska podjetja v regiji. S projektom se želi tudi tesneje povezati dijake srednjih šol, gimnazij in lokalno gospodarstvo, kot tudi same posavske šole med seboj in izven regijsko – Ptujsko območje in Posavje.