Razglasitev 20. maja kot Svetovnega dneva čebel izjemno priznanje slovenskemu čebelarstvu!

 

 

Današnja odločitev Generalne skupščine ZN še dodatna spodbuda EU za krepitev čebelam prijaznih kmetijskih praks v okviru prihodnje SKP EU

Ljubljana, 20. december 2017 – Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je danes, po dobrih treh letih od uradne vložitve pobude s strani slovenske vlade ter številnimi aktivnostmi Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) in pristojnega ministrstva, na plenarnem zasedanju dokončno potrdila 20. maj kot Svetovni dan čebel. S tem so dolgoletne aktivnosti in prizadevanja ČZS o pomenu čebel kot ključnih opraševalcev za preživetje človeka dosegla vrhunec, kar je z veliko zadovoljstva pozdravil tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). »Danes je velik dan tako za slovensko čebelarstvo, diplomacijo kot tudi za slovensko kmetijstvo, katerega obstoj je odvisen od čebel in ostalih opraševalcev. Z razglasitvijo 20. maja kot Svetovnega dneva čebel, ki ga bomo prvič obeležili v letu, v katerega vstopamo, dajemo čebelam priznanje, ki si ga zaslužijo – da so in bodo ključne za ohranjanje življenja na zemlji in nenazadnje za obstoj človeka, saj s svojo funkcijo opraševanja izpolnjujejo osnovni pogoj pri proizvodnji hrane. Ustvarjanje zdravega življenjskega okolja za čebele in ostale opraševalce, ki je od zadnje reforme Skupne kmetijske politike EU l. 2013 (SKP) med njenimi prioritetami, sedaj postaja prednostna naloga tudi na svetovni ravni,« poudarja Bogovič in s ponosom dodaja, da so imeli slovenski čebelarji aprila 2015 na njegovo pobudo možnost predstaviti svoje delo ter iniciativi o Svetovnem dnevu čebel in Evropskem medenem zajtrku tudi v Evropskem parlamentu v Bruslju.

 

»Kolegom poslancem iz ostalih evropskih držav vedno z velikim veseljem predstavim uspešno zgodbo o uspehu slovenskega čebelarstva, ki sodi v sam svetovni vrh. To se je znova dokazalo danes. V poročilu o stanju v sektorju čebelarstva v EU, ki je trenutno v postopku obravnava ga bomo na odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) potrdili predvidoma potrdili januarja, so npr. vključeni številni predlogi slovenskih čebelarjev: priznava se razglasitev 20. maja kot Svetovnega dneva čebel, daje se priznanje iniciativi za Evropski medeni zajtrk, države članice se poziva k večji porabi medu v izobraževalnih institucijah z vključitvijo medu v sheme šolske prehrane ter krepitvi zavesti o pomenu čebel pri šolskih in predšolskih otrocih, itd.«, našteva Bogovič, ki meni, da bo današnja odločitev Generalne skupščine Združenih narodov še dodatna spodbuda Evropski uniji za krepitev čebelam prijaznih kmetijskih praks v okviru prihodnje SKP EU, ki se s spodbudami kmetom za sejanje opraševalcem prijaznih rastlin ter s tem krepitvi zelene komponente SKP v t. i. uredbi Omnibus, sprejeti prejšnji teden v Evropskem parlamentu, že uresničujejo.

***