Razprava o prihodnosti EU – »Café Europa« v Šentjurju: Slovenija bolj birokratizira stvari, kot bi ji to nalagala EU

 

Bogovič: Za Evropo, ki bo mirna in varna, ter bo omogočala možnost za delo in s tem tudi kakovostno življenje

 

Šentjur, 13. januar 2017 –  Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je skupaj z zavodom Evropa misli, središčem evropskih idej, organiziral tretjo javno razpravo o prihodnosti Evropske unije v Sloveniji, ki je tokrat potekala v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. Ljudje so se javne razprave, ki jo je moderiral Dragan Barbutovski, direktor zavoda Evropa misli, udeležili v velikem številu, med drugim tudi župan Občine Šentjur Marko Diaci, župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, poslanka Državnega zbora RS Anita Koleša, občinska svetnica Občine Šentjur Mihaela Rožej, ter drugi svetnice in svetniki, podpredsednik Obrtne zbornice Slovenije – Celje Peter Pišek, predstavniki Kluba študentov Občine Celje, Fakultete za komercialne in poslovne vede, Doma starejših Šentjur, Inkubatorja Savinjske regije, skupina lokalnih osnovnošolcev, dijakov in študentov, ter več predstavnikov medijev.

 

Izhodišče za niz javnih razprav, ki jih Zavod Evropa Misli prireja skupaj z evropskimi poslanci ter s ključnimi odločevalci in predvsem z ljudmi, predstavniki različnih regij, sektorjev, poklicev, pa tudi generacij, tako mladih kot starejših, je, da je EU na razpotju in se sooča z eno najglobljih kriz identitete od svoje ustanovitve pred skoraj 60 leti. Napovedan izstop Združenega kraljestva iz EU in nezmožnost učinkovitejšega  ter skupnega evropskega reševanja težav, kot so: migracije, evro in gospodarska rast, Evropski uniji nastavljajo ogledalo, ljudem pa vprašanja o tem, kakšno EU prihodnosti si želimo, na katerih področjih, kaj smo se iz članstva Slovenije v EU do sedaj že naučili, kaj pridobili, in kateri so izzivi za prihodnost.

 

»Evropa je skozi evropsko skupnost kontinent, na katerem je 70 let miru. In to je tisto prvo, kar si zopet želimo, čeprav se nam je to zdelo nekaj let nazaj samoumevno. Drugo je pa v tem hitrem , razburkanem svetu tudi gospodarska stabilnost, ki na koncu zagotavlja tudi socialno državo. In, želim imeti Evropo, ki bo mirna in varna in Evropo, ki bo omogočala možnost za delo in s tem tudi za kakovostno življenje,« je dejal Bogovič. Ob vseh kritikah, ki so mnogokrat tudi upravičene, je po njegovem mnenju Evropa vendarle kontinent, na katerega si veliko ljudi želi tudi priti zaradi boljšega življenja. »Upam, da bomo na nek način uspeli tudi v tem času, ko je cela vrsta izzivov, povezanih z varnostjo, terorizmom, migracijskimi tokovi – našli skupne odgovore,« je povedal Bogovič.

 

»Sem zagovornik EU,« je na razpravi poudaril Bogovič, ter poleg vseh prednosti, ki jih je EU prinesla na evropska tla: mir, prost pretok ljudi, kapitala itd., opozoril tudi, da v Sloveniji še  vedno premalo izkoristimo EU prostor in priložnosti, ki nam jih ponuja.

 

Ljudi pa bolj kot sama EU žulijo stvari, ki jih občutijo v svojem vsakodnevnem življenju z državo, je pokazala razprava. Eden izmed udeležencev v publiki je to ponazoril z besedami, da uradniki v Sloveniji preveč birokratizirajo tudi zakonodajo EU, bolj kot nam to sama EU nalaga. S tem se je strinjal tudi Peter Pišek, podpredsednik OOZ Celje, ki je dejal, da si mi sami sebi v Sloveniji postavljamo ovire. »Treba je racionalizirati in optimizirati državni aparat,« je še dejal Pišek in poudaril, da je za boljšo prihodnost treba delati in jo zahtevati, ne pa kar sprejeti,  kar se dogaja, denimo, da država kar naprej dviguje stroške itd.

 

Župan Občine Šentjur Marko Diaci in župan Slovenskih Konjic Miran Gorinšek pa sta opozorila tudi na težave, ki jih ima lokalna samouprava v odnosu do države, pomen delovanja občin za vsakodnevno življenje ljudi, kot tudi na izzive nove finančne perspektive, ki ne spodbuja več »trdih« razvojnih projektov (vodovodi, kanalizacija, infrastruktura…), kot jih je prejšnja finančna perspektiva, in poudarila, da bi Slovenija vendarle potrebovala še takšne razvojne spodbude, da bi zmanjšala razvojni zaostanek na tem področju v primerjavi z bolj razvitimi zahodnimi državami v EU.

 

Bogovič je ob teh opozorilih udeležencev razprave dejal, da sicer pokrajin v Sloveniji zaenkrat še ne bomo imeli, čeprav bi te pomembno spodbudile bolj skladen regionalni razvoj tudi v prihodnje.  »Ampak, del prenosa pristojnosti z države na lokalno raven bi morali narediti,« je dejal evropski poslanec in opozoril tudi na problematiko negativne kadrovske selekcije v državni upravi, še posebej v vladi.

 

Mnenja, pobude in ideje, ki se jih bo v javni razpravi pridobilo, se bo združilo v posebno stališče Slovenije do EU, ki bo podlaga za slovenske razprave o prihodnosti EU v Evropskem parlamentu, dokument pa bodo organizatorji razprav predali tudi drugim odločevalcem, tudi predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju, da jim bo lahko služila kot podlaga za razprave o prihodnosti EU, ki se jih bodo udeleževali predstavniki slovenske vlade.

 

 

VIDEO izjava evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) za medije ob robu javne razprave o prihodnosti EU v Šentjurju (13. januar 2017):