Realnost projekta ponovne vzpostavitve tovarne sladkorja v Sloveniji ob pogoju resne in odgovorne podpore slovenskih kmetov

 

?Če smo doslej v Sloveniji lahko bili velikokrat uspešni v uničenju marsičesa, dajmo zdaj pokazat, da znamo kaj tudi skupaj spravit!?

 

Trnovska vas – 25. maj 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič  (SLS/EPP) se je danes udeležil 10. skupščine Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS), kjer so bili poleg pridelovalcev sladkorne pese prisotni še mnogi drugi gostje: predsednik KGZS in državni svetnik Cvetko Zupančič, predstavniki ljubljanske in mariborske univerze, predstavniki Zadružne zveze Slovenije in kmetijskih zavodov. Predsednik ZPSPS Miroslav Kosi je podal poročilo Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije o velikih aktivnostih v preteklem letu za postavitev nove tovarne sladkorja v Sloveniji. Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je z ZPSPS sodeloval že kot kmetijski minister leta 2012, ko se je bila bitka za ukinitev kvot za sladkor, pa je dejal: ?Sedaj, z dejansko ukinitvijo kvot za sladkor, spet postaja realna možnost za intenzivnejše pridelovanje sladkorne pese, kraljice poljščin, kot tudi za ponovno vzpostavitev tovarne sladkorja v Sloveniji?.

?Če smo doslej v Sloveniji lahko bili velikokrat uspešni v uničenju marsičesa, dajmo zdaj pokazat, da znamo kaj tudi skupaj spravit, da beseda meso postane,? je prisotne na današnji skupščini  ZPSPS pozval Bogovič, ki realnost projekta vidi zgolj pod pogojem, da ga prvi in v večini resno in odgovorno podprejo prav slovenski kmetje.

 

Po Bogovičevih besedah je ključna odgovornost predvsem na pridelovalcih, da se resno in odgovorno organizirajo, da bodo imeli od 8.000 do 10.000 hektarov kmetijskih površin za pridelovanje sladkorne pese, kar je kritična masa, da ima lahko nova tovarna sladkorja za 100.000 ton pridelanega sladkorja, kar je ekonomska upravičenost projekta.  Po podatkih KGZS naj bi bilo za projekt intenzivne pridelave sladkorne pese in vzpostavitev nove tovarne sladkorja v Sloveniji zainteresiranih že toliko kmetov, ki imajo skupaj cca. 8000 hektarov razpoložljivih kmetijskih površin, morajo pa pridobiti še dodatne, od vseh pa, na kar je opozoril tudi Bogovič, kapitalsko zavezo od lastnikov teh zemljišč, da so pripravljeni vložiti sredstva v izgradnjo nove tovarne sladkorja.

 

Projekt ponovne vzpostavitve tovarne sladkorja v Sloveniji je zbudil zanimanje mnogih deležnikov, od kmetov, kmetijskih združenj in zavodov, do univerze in obeh področnih fakultet iz Ljubljane in Maribora, do resornega kmetijskega ministrstva. Čeprav je možno pričakovati interes za vključitev v projekt tudi s strani več investitorjev, tudi morda iz pridelovalne industrije, pa morajo po Bogovičevem mnenju prvi interes resno izkazati prav kmetje.

 

Bogovič je prisotnim predstavil tudi ključne poudarke svojega pogovora z Elisabeth Lacoste, generalno sekretarko CIBE – Evropskega združenja pridelovalcev sladkorne pese, ki ga vidi kot tisto resorno evropsko združenje, ki lahko pomaga z izkušnjami pri izvedbi tega velikega projekta vzpostavitve nove tovarne sladkorja v Sloveniji.

 

Na 10. skupščini ZPSPS so soglasno sklenili, da se vzpostavi kontakt in organizira srečanje s CIBE, kar bo naloga evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP), in da se v letošnjem letu ustanovi posebna kmetijska zadruga za sladkorno peso, v kateri bodo sodelovali vsi pravni subjekti in bo imela večji vpliv kot samo združenje.