Regionalni forum za prihodnost kmetijstva – Ljubljana, Slovenija

 

Kako doseči revolucijo evropskega podeželja

 

Ljubljana, 2. december 2016

Slovenija se je lani zavezala k uresničevanju Trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov (SDG) in Pariškega sporazuma. Uresničitev ne bo lahka. Vključevala bo tudi prevetritev kmetijske politike, tako na evropski kot na nacionalni ravni, uvajanje trajnostne rabe virov in zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb.

 

Z namenom, da bi se spoprijeli s temi izzivi, je Forum za prihodnost kmetijstva (FFA), ki mu predseduje dr. Janez Potočnik, danes prišel v Ljubljano. Udeleženci srečanja z visokimi predstavniki vlade in drugimi strokovnjaki so se strinjali, da so pred Slovenijo in Evropo izzivi, ki zahtevajo aktivno vključitev vseh strank. Strinjali so se, da nujne spremembe ne morejo biti omejene na sektor pridelave hrane, ampak morajo vključevati tudi potrošnike in celotno prehransko verigo. FFA Slovenija sledi zaključkom osrednjega letnega dogodka Foruma v Bruslju.

 

cyrq3h4weaagnzt

 

V svojem uvodu je evropski poslanec Franc Bogovič povedal:

»Kmetijstvo in gozdarstvo veliko prispevata k raznolikosti slovenske pokrajine in skrbita, da je naše podeželje živo. Vendar pa se število ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, zmanjšuje. Verjamem, da moramo rešitev za obračanje tega zaskrbljujočega trenda iskati tudi v znanosti in digitalni tehnologiji. Eden od odgovorov so lahko digitalne platforme, ki omogočajo proizvajalcem, da navežejo stik s potrošniki neposredno brez ovinka preko trgovcev. Ob tem, ko potrošniki postajajo vedno bolj ozaveščeni o pomenu izvora izdelkov in so pripravljeni za lokalno pridelane izdelke plačati tudi več, jim lahko takšne platforme ponudijo neposreden dostop do lokalnih pridelovalcev, s čimer pa se tudi ohranjajo delovna mesta v kmetijstvu. Evropska unija podpira take platforme, vendar je stvar slovenskih odločevalcev, da jih sprejmejo. Zelo sem tudi vesel, da je v Evropi ena osrednjih tem krožno gospodarstvo. Načela krožnega gospodarstva se v kmetijstvu uporabljajo že tisočletja, kar je omogočalo vzdrževanje človeštva. Tega se moramo zavedati, slediti ciljem krožnega gospodarstva tudi na drugih področjih, vključiti nova znanja in ideje, s tem pa zagotoviti prehransko varnost, zavarovati okolje in rešiti naš planet.«

 

dsc_4175

 

Janez Potočnik, predsedujoči FFA, pa je v otvoritvenem govoru dejal:

»Več je načinov, kako lahko pripomoremo k potrebnim spremembam. Preoblikujemo lahko svoje oskrbovalne verige, da zagotovimo, da se končni izdelki po uporabi razstavijo in se deli ponovno uporabijo. Lahko spodbujamo razvoj inovacij in tehnologij, ki vodijo ne le v reševanje planeta, ampak tudi v ustvarjanje delovnih mest za to in za naslednje generacije. Lahko spremenimo sebe. Vedno je namreč lažje kazati s prstom na druge naj delajo drugače in bolje, vendar moramo biti tudi sami del sprememb. Nakupovati moramo pametno, reciklirati in ponovno uporabljati v vsakdanjem življenju. Kupovati, kar dejansko potrebujemo. Seveda pa potrebujemo tudi primerne politike in predpise. Še vedno je preveč subvencij in davčnih olajšav za industrijo na temelju fosilnih goriv. Podpirati moramo poslovne dejavnosti prihodnosti namesto onesnaževalcev preteklosti. Poskrbeti moramo, da so kmetje in gozdarji, ki opravljajo dela, ki prinašajo javno dobro, spodbujeni k odgovornemu trajnostnemu ravnanju.«

 

            cyrox7jxcaulhxh                        

 

Več o Regionalni forumu za prihodnost kmetijstva

Regionalni forum za prihodnost kmetijstva v Ljubljani je del niza konferenc Foruma za prihodnost kmetijstva, ki so namenjene združevanju tematik prehranske in okoljske varnosti. Na današnjem dogodku, ki je potekal v Grand hotelu Union v Ljubljani, so se udeleženci najprej posvetili globalni potrebi po trajnostni proizvodnji hrane, še posebno v povezavi z več cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, nato pa so se osredotočili na vprašanje, kaj lahko Evropa, predvsem pa Slovenija, stori za izboljšanje kmetijskega sektorja preko svojih politik in sistemov za upravljanje z viri.

 

Forumu je predsedoval Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje in predsedujoči Fundaciji RISE za investicijsko podporo evropskemu podeželju. Na njem je nastopila vrsta pomembnih govornikov, med katerimi so bili državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša, podpredsednik Evropske organizacije lastnikov zemljišč Gabriel Lodares, prof. dr. Emil Erjavec s katedre za agrarno ekonomiko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, produktni vodja podjetja Deutz-Fahr Bernd Kallfass, prof. dr. Marina Pintar s katedre za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja na Biotehniški fakulteti, predsednik sindikata kmetov Anton Medved in direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik. Razpravo je vodila novinarka Vida Petrovčič.

 

dsc_4187

 

O Forumu za prihodnost kmetijstva (FFA)

Vsakoletni Forum in njegove regionalne različice so dogodki, ki jih podpirata in mogočata Evropska organizacija lastnikov zemljišč (European Landowners’ Organization – ELO) in Syngenta. FFA preko združevanja raznolikih deležnikov spodbuja razmislek, na kakšen način se mora kmetijstvo v Evropi odzivati na velike izzive, s katerimi se sooča pri zagotavljanju prehranske in okoljske varnosti. Vsakoletni Forum je nastal leta 2008 iz spoznanja, da je marsikatera politika EU, ki vpliva na kmetijstvo, osredotočena na reševanje težav preteklosti, kot je prevelika proizvodnja, namesto, da bi se ukvarjala z novimi izzivi in priložnostmi na trgu. Med izzivi so zagotavljanje hrane za rastoče svetovno prebivalstvo, zahteve po vedno bolj kakovostni prehrani, povečano povpraševanje po obnovljivih virih energije ter vse bolj opazne posledice podnebne spremembe, izginjanje biotske raznovrstnosti, trajnostna raba gnojil, onasnaževanje pitne vode in še bi lahko naštevali. Ker so površine, ki so primerne za kmetijstvo, omejene, je naloga nahraniti rastoče število prebivalstva toliko zahtevnejša. FFA poleg letnega Foruma v Bruslju vsako leto organizira tudi dva regionalna dogodka v sodelovanju z lokalnimi partnerji in sicer z namenom, da se o tem razpravlja tudi z lokanimi deležniki, da se prisluhne tudi njihovim problemom in rešitvam. Letošnja druga regionalna konferenca se je odvijala 2. decembra 2016 v Ljubljani.

 

Forum FFA2017 bo potekal v bruseljskem konferenčnem centru Square v torek, 28. marca 2017. Registracija je brezplačna. Več informacij je na voljo na spletni strani www.forumforagriculture.com.