S kohezijsko politiko do odporne, digitalne in zelene EU

Brsuelj, 10 julij 2020 – Poslnec SLS v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta spregovoril o pomenu kohezijske politike za razvoj podeželja in projekt Pametnih vasi. Prepis in video posnetek njegovega govora je podan v nadaljevanju.

 

“Evropa bi bila brez uspešne kohezijske in kmetijske politike zelo drugačna. Razlike bi bile še večje. Evropsko podeželje bi bilo še manj poseljeno. Bilo bi brez prepotrebne komunalne in okoljske infrastrukture. Covid kriza je pokazala, da je lahko bivanje na podeželju, v zelenem okolju, s čistim zrakom, z gozdovi v bližini, vrtom ob hiši, kvalitetnejše, kot v 10. nadstropju v milijonskem mestu. V takem okolju je lažje ohraniti zdravje, pa tudi stanje duha v glavi. Pogoj za ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest je zgrajena infrastruktura, vključno s kvalitetnimi širokopasovnimi povezavami, ki so danes žal dostopne samo polovici prebivalcev evropskega podeželja. Širokopasovne povezave omogočajo sodobna delovna mesta v kmetijstvu, gozdarstvu, obrti; delo na daljavo, učenje na daljavo, spletno nakupovanje… In zato verjamem, da bo Evropska unija tudi v prihodnjem obdobju, ko imamo nove sklade, uporabila te milijarde, da bo zgradila in izboljšala stanje na evropskem podeželju, okrepila projekt pametnih vasi in zgradila odporno digitalno in zeleno Evropsko unijo.”