Smernice Evropskega parlamenta za proračun EU za l. 2018 potrjene, upoštevana tudi prva sredstva za razvoj koncepta Pametnih vasi

 

Strasbourg, 25. oktober 2017Poslanci so na današnji seji Evropskega parlamenta potrdili Poročilo o stališču Sveta EU o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 in se s tem jasno opredelili do določenih predvidenih rezov. »Vesel sem, da Evropski parlament ni pozabil na mlade generacije in tako še povečuje sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih. Prav tako smo izrazili nasprotovanje zmanjšanju sredstev za program Erasmus+, ki je zagotovo eden najuspešnejših projektov Evropske unije v zadnjih 30 letih.

Poslanci smo tudi zavrnili zmanjšanje rezov za programa »Obzorje 2020« in »Instrument za povezovanje Evrope«, saj sta ta dva sicer izredno uspešna programa že utrpela določeno zmanjšanje sredstev ob zagonu programa EFSI,« pojasnjuje evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Ob tem so poslanci tudi ocenili, da je treba na isti ravni ohraniti sredstva za spodbujanje naložb v raziskave, inovacije, izobraževanje in infrastrukturo ter mikro, mala in srednja podjetja, saj je to edino zagotovilo za doseganje trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest. »Pri sprejemanju stališča smo upoštevali dejstvo, da mora biti Proračun za leto 2018 še vedno usmerjen k odpravi neenakosti in zagotavljanju enakomernega regionalnega razvoja, zato rezi na teh področjih niso sprejemljivi, se pa predlagajo ukrepi za poenostavitve postopkov izplačil in pomoč državam, ki imajo težave s črpanjem razvojne pomoči,« pojasnjuje proračunske cilje Bogovič.

 

Parlament pa je v svojem predlogu sprejel tudi paket pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, med njimi tudi ukrep, ki ga je poslanec Bogovič predlagal skupaj z madžarskim kolegom Tiborjem Szanyijem za projekt Pametnih vasi. Pojem “Pametne vasi” namreč pokriva širok spekter področij, ki vplivajo na življenje in delo na podeželju, vaseh in manjših mestih. Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se namreč odraža v razvoju kmetijstva, energetskih omrežij, novih paradigm v mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu. S tem projektom se želi zagotoviti, da bo tudi podeželje z uporabo novih tehnologij sledilo mestnim središčem.

 

»Pripravljalni ukrep za Pametne vasi, ki bo poskusil vse te dejavnosti povezati pod eno streho, je trenutno dobil 3.3 milijone evrov sredstev v proračunu, za katera bo Evropska komisija v naslednjem letu pripravila razpis. Resno računam, da bi lahko za precejšen del teh sredstev kandidiral tudi konzorcij slovenskih podjetij. In, če nam uspe povezati dobre prakse na podeželju ter jih ustrezno predstaviti tudi navzven, lahko v prihodnjih letih računamo na sistemsko financiranje takšnih projektov s strani EU. Za Slovenijo kot državo z izrazito visokim deležem prebivalstva izven velikih mestnih središč je to eden izmed najbolj privlačnih evropskih projektov prihodnosti,« vidi velike priložnost poslanec Bogovič.

 

23. marca 2018 bo v Sloveniji potekala tudi celodnevna konferenca v sodelovanju Evropskega parlamenta (poslanca Bogovič in Szany) in Evropske komisije (slovenska komisarka Violeta Bulc ob sodelovanju komisark za regionalni razvoj Corine Cretu in za digitalno družbo Mariye Gabriel) v podporo akciji za »Pametne vasi« s tremi tematskimi sklopi: precizno kmetijstvo z uveljavljanjem novih digitalnih tehnologij, izboljšanje socialnih, zdravstvenih in turističnih storitev s pomočjo digitalnih platform ter mobilnost na podeželju.