Strategija EU za jadransko-jonsko regijo prinaša osnovo za evropeizacijo celotne jadransko-jonske regije

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo ni konkurenca regionalni kohezijski politiki, ampak njena dopolnitev

 

Bruselj, 5. maj 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič je kot poročevalec v senci za Poslansko skupino EPP ob začetku parlamentarnega postopka pri pripravi Poročila Evropskega Parlamenta za področje EU strategije za jadransko-jonsko regijo, ki jo je včeraj obravnaval Odbor EP za regionalni razvoj (REGI), izpostavil pomembnost tega dokumenta, saj pomeni bistveno možnost za mnogo boljšo koordinacijo območja, ki nujno potrebuje dobro medsebojno sodelovanje in izpeljavo skupnih projektov na področju energetike, prometne infrastrukture, pa tudi javnih storitev ter okoljskih bremen.

 

VIDEO: Govor- razprava Franca Bogoviča na odboru REGI o Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo: 

 

Strategija EU za jadransko-jonsko makroregijo (vzhodni del Italije, Sicilija, Slovenija, Hrvaška, Grčija kot članice EU, in Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora ter Albanija kot nečlanice EU) ne prinaša novih virov sredstev, kot tudi ne prinaša novih institucij in novih predpisov. Je predvsem dokument, ki spodbuja pogovor in večje sodelovanje tako držav članic, kot tudi tistih držav, ki to še želijo postati, na način, da delajo na skupnih projektih ter se učijo ena od druge. To je tudi priložnost za države nečlanice EU, da se lažje vključujejo v način dela znotraj Evropske unije, začnejo s prilagoditvami zakonodaje ter hkrati hitreje zmanjšujejo razvojni in socialni zaostanek za državami članicami.

 

Bogovič je ob tem izpostavil ključne priložnosti, ki jih vidi v vzpostavitvi jadransko-jonske makro regije. Največja prednostna naloga je izpeljava skupnih projektov znotraj energetike, saj si države ne bodo mogle zagotoviti poceni energije brez skupnih vlaganj, in iskanje konsenza glede posameznih projektov. Tako kot to velja za proizvodnje kapacitete, velja enaka logika skupnega nastopa tudi za plinovodno in električno omrežje

 

V sklopu prometne infrastrukture bi strategija za jadransko-jonsko regijo morala pomeniti večje povezovanje jadranskih pristanišč, ki pa se ne morejo razvijati brez ustreznih cestnih in železniških povezav v ozadju, ki so tudi lahko predmet skupnih projektov iz naslova evropskih sredstev.

 

Najpomembnejše področje, ki zahteva krepitev sodelovanja med državami, pa je področje okolja, kjer imamo celo vrsto skupnih problemov, od onesnaženosti morja, odpadnih voda, do skupnega načrtovanja za ravnanje s komunalnimi odpadki.

 

Kako pomembno je sodelovanje, se pokaže tudi v primeru naravnih nesreč, kot so požari, poplave ipd., kjer se izrazitejše sodelovanje med državami zelo hitro odraža v hitrejši in učinkovitejši odpravi posledic. Brez meddržavne solidarnosti in pogovora o skupnemu iskanju rešitve pa tudi ne bomo odpravili trenutno najbolj perečega problema ta hip – migracijskih pritiskov na južni del Evrope in preprečili umiranje nedolžnih ljudi v Sredozemskem morju.

 

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo je tako predvsem dokument za spodbujanje meddržavnih pogovorov, usklajevanj, skupnih nastopov in zagon skupnih projektov, torej predvsem tisto, kar je na tem področju manjkalo desetletja in je tudi povzročilo tako neenakomeren gospodarski razvoj v regiji.  Strategija tako prinaša osnovo za evropeizacijo celotne jadransko-jonske regije.

 

Celotni dokument ?Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji Evropske unije za jadransko-jonsko regijo,? kot ga je včeraj obravnaval Odbor EP za regionalni odbor, je dostopen na spletni povezavi:

VIDEO: Govor- razprava Franca Bogoviča na odboru REGI o Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo:

 

 

VIDEO – Evropska poslanca Franc Bogovič (SLO) & Ivan Jakovčić (HR) o jadransko-jonski regiji