Strokovni posvet NAMAKANJE IN ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV (OP) ? možnosti in priložnosti za razvoj namakanja in OP v Sloveniji v naslednjih letih

Ljubljana, 29. junij 2015 – Občina Krško, KGZS Zavod Novo mesto in poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP) Franc Bogovič vljudno vabijo na strokovni posvet z naslovom: NAMAKANJE IN ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV (OP) – možnosti in priložnosti za razvoj namakanja in OP v Sloveniji v naslednjih letih, ki bo:

v petek, 3. julija 2015, ob 9. uri v Kulturnem domu Krško (mala dvorana), Trg Matija Gubca 2, 8270 Krško.

Strokovni posvet z naslovom Namakanje in organizacija proizvajalcev ? možnosti in priložnosti za razvoj v Sloveniji v naslednjih letih je dogodek, s katerim želimo pritegniti domačo strokovno javnost, odločevalce in proizvajalce oz. pridelovalce sadja ter zelenjave in širšo slovensko javnost. Vse navedene deležnike želimo seznaniti z najbolj razvitimi sistemi organizacij proizvajalcev (OP) in namakanja v Evropski uniji. Z njimi se je slovenska zainteresirana javnost seznanila na strokovni ekskurziji v Belgiji letošnjega maja. Udeleženci so se s primeri dobrih praks seznanili z obiskom največje evropske dražbe sadja in zelenjave ? BELORTA, predstavitvijo raziskovalnega centra namakalnih naprav, obiskom posestva Green Farm, pogovori z uslužbenci in izmenjavo pogledov ter dobrih praks in nenazadnje s sodelovanjem na strokovni konferenci v Evropskem parlamentu z naslovom Sadjarski in zelenjadarski sektor v Belgiji in Sloveniji ? ekonomski izzivi za proizvajalce.

 

Namakanje kmetijskih površin je predpogoj za zelenjadarsko proizvodnjo. Program razvoja podeželja (PRP) omogoča sofinanciranje namakalnih sistemov. V finančni perspektivi 2007 – 2013 je bilo zgrajenih prek 1000 namakalnih sistemov, v sedanji finančni perspektivi 2014 – 2020 pa moramo to številko bistveno povečati. Na posvetu bodo sodelovali vsi pomembni odločevalci pri izgradnji namakalnih sistemov.

 

S posvetom želimo javnost seznaniti z dejstvom, kako pomembne so organizacije proizvajalcev (OP) in pregledati, kaj se trenutno dogaja na področju organiziranja OP v Sloveniji ter prenesti praktične izkušnje iz Belgije širšemu krogu zainteresiranih. Želimo, da so prve organizacije v Sloveniji ustanovljene že letos!

 

Strokovni posvet bo dan pred Dnevom tehnike – pridelava, namakanje in promocija zelenjave Krško 2015. Udeležence tako vabimo na Dan tehnike, v soboto, 4. 7. 2015, ob 9. uri na kmetijo Jurečič v Veliko Mraševo. Druge, ki se tega dogodka ne morete udeležiti, pa vabimo, da si ob zaključku posveta ogledajo proizvodnjo zelenjave na področju namakalnega sistema Kalce ? Naklo, ki je eden od uspešnejših primerov dobrih praks proizvodnje in namakanja zelenjave v Sloveniji.

 

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA:

 

9.00 – 9.30 Uvodni pozdravi: 
  mag. Miran Stanko, župan Občine Krško
  Jože Simončič, direktor KGZS Zavod Novo mesto
  Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP), namestnik v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI)
  mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
  Joško Knez, generalni direktor Agencije za okolje RS
   1. del: Namakanje
9.30 ? 9.40 dr. Rozalija Cvejić, Biotehniška fakulteta Ljubljana:  Perspektive namakanja v Sloveniji
9.40 ? 9.50 Tomaž Primožič, Leon Ravnikar, Igor Ritonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS:  Pogled MKGP na priložnosti za namakanje v FP 2014-2015
9.50 ? 10.00 Leon Behin, Mateja Tavčar, Ministrstvo za okolje in prostor RS: Pogled MOP-a na področje namakanja
10.00 ? 10.10 Mitja Golobič, ARSO:  Postopki pridobivanja dovoljen za koriščenje vode za  namakanje
10.10 ? 10.20 mag. Vojko Sotošek, direktor INFRA, d. o. o.: Možnosti za namakanje ob izgradnji HE na Spodnji Savi
10.20 – 10.50 Razprava
10.50 ? 11.20 ODMOR
   2. del: Organizacije proizvajalcev
11.20  – 11.30 Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP): Organizacije proizvajalcev sadja in zelenjave v Evropi
11.30 ? 11.40 Leni Breznik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS: Postopki za registracijo OP v Sloveniji
11.40 ? 11-50  Alenka Šesek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS:  Ukrepi PRP 2014-2020 vezani na OP
11.50 ? 12.00 Boštjan Kozole, Evrosad:  Pogled zainteresiranega za ustanovitev OP na  področju sadjarstva
12.00 ? 12.10 Davorin Simončič: praktični vidiki pridelave zelenjave in sodelovanje z KZ Krka z. o. o.
12.10 ? 12-20 dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: Ali so slovenski zelenjadarji pripravljeni na ustanovitev OP na področju zelenjadarstva
12.20 ? 12.50 Razprava
   3. del: Ogled zelenjadarske proizvodnje na področju namakalnega sistema Kalce ? Naklo 
13.30 ? 15-00 Obisk kmetije Jurečič, Veliko Mraševo
Obisk kmetije Turk, Brod v Podbočju

 

PROSIMO VAS, DA SE NA POSVET PRIJAVITE:

prijavnica je na naslednji povezavi