Strokovni prispevek Bogoviča o pomenu biogospodarstva za »The European Files Magazine«

Bruselj, 22. november 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je za revijo The European Files Magazine napisal prispevek, v katerem je orisal pomen biogospodarstva (BBI) za evropsko gospodarstvo, potrebo po prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo ter ukrepih na ravni EU za spodbujanje novih industrij.

 

Bogovič v prispevku poudari, da nekatere evropske države že vključujejo (BBI) v svoje programe pametne specializacije, krepitev tega sektorja pa je pomembna tako v luči zmanjševanja negativnih učinkov podnebnih sprememb kot učinkovitejše rabe virov. EU od l. 2014 dalje v okviru razvojnega programa Obzorje 2020 prek skupnega podjetja BBI JU namenja skoraj 1 mrd EUR sredstev za raziskave in razvoj na področju novih tehnologij na področju BBI, dodatnih 2,7 mrd EUR za ta namen v podjetje BBI JU prispeva zasebni sektor. Rezultat tovrstnega sodelovanja so številne inovacije, ki že prehajajo v množično proizvodnjo.

 

Več si lahko preberete v strokovnem prispevku evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP), ki pa je napisan v angleškem jeziku:

Članek_European-Files_Bogovič_N 49 EU FILES (glissé(e)s)