Težko pričakovana Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji

Ljubljana, 4. april 2024 – Vlada RS je minuli teden, v četrtek, 28. 3. 2024, sprejela predlog Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Ta med drugim predvideva energetsko mešanico jedrske energije in obnovljivih virov energije ter podporo projektu Jek 2. Predlog resolucije bo v nadaljevanju obravnaval in o njej odločal Državni zbor RS. 

Bogovič takšno potezo Vlade RS javno pozdravlja in pri tem dodaja: “Če v Sloveniji želimo ohraniti energetsko suverenost in zanesljivo, varno ter cenovno dostopno oskrbo z elektriko, potem je dejstvo, da mora jedrska energija (p)ostati osrednji del naše energetske mešanice. Poteza Vlade RS, ki je sprejela predlog Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, je vsekakor zelo dobrodošla in težko pričakovana. Jasen politični signal in podpora jedrskemu sektorju sta ključna in nujna tako za dodaten razvoj in izobraževanje, kot tudi za investiranje v sektor.”

Bogovič še nadaljuje: “V Sloveniji že imamo odlično delujoč, kakovosten jedrski program in kompetence, znanje ter izkušnje, ki nas uvrščajo v sam vrh evropske jedrske industrije. A na preteklih lovorikah, ki so bile rezultat zdravo razumske presoje in ocene tveganj, ne gre zaspati. Jedrska energija je naš strateški vir energije, ki lahko edini ključno prispeva k razogljičenju naše družbe ob hkratnemu ohranjanju konkurenčnosti našega gospodarstva. Gradnja JEK 2 bo pri tem nujna. Dodatno je treba preučiti tudi možnost uporabe malih in naprednih modularnih reaktorjev v našem energetskem sistemu.”

Prav o Malih modularnih reaktorjih (Small modular reactors) je Bogovič v lanskem letu predlagal in sam pripravil tudi Poročilo v Evropskem parlamentu (Report on Small Modular Reactors, Bogovič: TUKAJ). Poročilo je bilo meseca decembra 2023 v parlamentu sprejeto z veliko ⅔ večino glasujočih poslancev, kar je bila zares zgodovinska podpora, kakršne jedrska energija v Evropskem parlamentu še ni dobila. 

Vse od lanskega leta je ravno Bogovič v EP tako prepoznan kot nosilni akter in glas jedrske energije, ki je premaknil marsikateri mejnik, ne samo v glavah poslancev, pač pa tudi evropskih institucij. To je bilo nenazadnje potrjeno tudi z zadnjimi potezami Evropske komisije, ki je v februarju letos lansirala novega SMR zavezništvo (SMR Alliance: TUKAJ), o čemer se je bilo še v lanskem letu popolnoma nemogoče pogovarjati.

Na to temo je bila na pobudo Bogoviča, v soorganizatorstvu z GZS Slovenija, 1. marca letos v Sloveniji organizirana tudi mednarodna konferenca na temo: “Vloga malih modularnih reaktorjev v slovenski energetiki.” Da je bila tema dobro izbrana in več kot aktualna v novem obdobju evropske energetske suverenosti, se je izkazalo z izjemnim zanimanjem za dogodek, saj se je konference udeležilo prek 150 ključnih akterjev na trgu, ki so bili predstavniki naslednjih organizacij: ministrstva Vlade RS; poslanci Državnega zbora RS; slovenske občine in občinska komunalna podjetja; Uprava za jedrsko varnost RS; ACER – Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev; Evropski energetski forum (European Energy Forum); veleposlaništva držav: Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, ZDA; mednarodne poslovne platforme; energetska podjetja, zadolžena za proizvodnjo in distribucijo električne energije; podjetja, potencialno zainteresirana za vstop v dobaviteljsko, oskrbovalno verigo; potencialni vlagatelji v SMR; energetske agencije; akademska sfera, fakultete in študenti; srednje šole, dijaki in mladi, ki so zainteresirani za področje energetike ter drugi. Več o konferenci si lahko pogledate tukaj: https://youtu.be/3L4O76hx598.

Bogovič na podlagi vsega navedenega zaključuje: “Na podlagi mojega poročila o Malih modularnih reaktorjih in novega SMR zavezništva bodo mali modularni reaktorji brez dvoma ključna energetska tema v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Zato je bistvenega pomena, da tema zdr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*užuje evropske akterje iz različnih držav članic EU in da dogodki, kot je bil naš, prispevajo k temu, da prebivalstvo, odločevalci in vlagatelji opazijo vlogo, ki jo lahko ima vsa jedrska tehnologija (ne le mali reaktorji, pač pa tudi velike nuklearke) pri razogljičenju naših energetskih mešanic.”