Tratimo dragoceni čas! Fajonova s svojo za lase privlečeno notranje-politično igro obremenjuje Evropski parlament in EU, ki bi morala biti osredotočena na usodo Evrope v danem trenutku. 

Bruselj, Koprivnica, Ljubljana, 25. november 2020 – Razprava o medijski svobodi v Sloveniji in Severni Makedoniji na tokratnem novembrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki ji bodo evropski poslanci priča popoldne, je po mnenju evropskega poslanca Slovenske ljudske stranke Franca Bogoviča (SLS/EPP) spet ena tistih ideoloških, s katerimi slovenske stranke z levega političnega pola poskušajo internacionalizirati svojo notranjepolitično temo na evropski parket, pri čemer to počnejo zelo arbitrarno. Celotna izjava Bogoviča je podana v nadaljevanju:

»Podpiram razpravo o medijski svobodi v Sloveniji in na splošno v Evropi, saj gre za zelo pomembno temo, obžalujem pa, da Socialisti, tokrat na predlog slovenske poslanke Tanje Fajon, to temo na dnevni red Evropskega parlamenta dodajajo arbitrarno, torej le tedaj in za tisto državo, ko jim to v posamezni državi notranje politično ustreza. Kredibilno se tako lahko o tem pogovarjamo le širše, tudi denimo za primer Malte, ko še danes ni v celoti pojasnjen umor malteške novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je preiskovala korupcijske zadeve, ali pa katere druge države, kjer so oz. so bili na oblasti politični prijatelji kolegice Fajonove iz vrst socialistov. Prav tako se v razpravi arbitrarno kaže s prstom le na madžarske naložbe v slovenske medije, ne problematizirajo pa se švedske, avstrijske in češke naložbe v slovenskem medijskem prostoru.

 

Opozoriti želim tudi na problem velikokrat ne-transparentnega lastništva in nejasnega financiranja, morda celo s tajkunskim denarjem, nekaterih slovenskih medijev, na kar je v svojem nedavnem poročilu o stanju pravne države opozorila tudi Evropska komisija. Za transparentnost medijskega delovanja in krepitve zaupanja uporabnikov do medijev ter njihove vloge v družbi bi lastništvo vseh medijev moralo biti transparentno, namesto da se slednje prikriva na vso silo. Ob uspešnem skrivanju svojega lastništva se ti mediji zadnjih nekaj volitev kljub temu zelo odkrito vmešavajo v volitve v Državni zbor RS. V kolikor so svojo vlogo poskušali v preteklosti vsaj malo prikrivati, temu v zadnjem letu ni tako, saj so nasprotno v svojem početju zelo odkriti, tako v rušenju vlade g. Janeza Janše, kot v nasprotovanju ukrepom Vlade RS, v njenem boju s pandemijo. Tudi o tem želim, kolegica Tanja, da rečemo kakšno. Pogovorimo se o tem v Sloveniji, tudi ta pogovor je nujen za demokracijo v naši lepi državi.

 

Ne glede na motiv in ozadje političnega konteksta današnje razprave v parlamentu je treba poudariti, da svoboda medijev pomeni, da so mediji, z izjemo javnih medijev, zasebne družbe in se institucije bodisi slovenske bodisi na ravni EU v njihovo delo in lastništvo ne vmešavajo. Medijska podjetja delujejo po pravilih tržnega gospodarstva in v skladu s temeljnimi svoboščinami v EU, med katerimi je tudi prost pretok kapitala. Naložbe podjetij v več različnih državah EU so del normalnega poslovno tržnega sveta.

 

Obžalujem, da v tako težkih časih, ko bi morali vse sile usmerjati v odpravljanje posledic Covid19 krize ter sprejemanje naslednjega večletnega finančnega okvira EU in načrta za okrevanje, tratimo dragoceni čas za tako za lase privlečeno temo, ki je žal le del politične igre naših Socialdemokratov v Sloveniji ter domače politično perilo peremo pred celotno evropsko javnostjo in s tem povsem po nepotrebnem obremenjujemo Evropski parlament.«